Diagnostiek Escherichia coli

Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVM voert bijzondere diagnostiek uit voor Escherichia coli. U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM.

 In het kader van de aanpassing van het diagnostisch aanbod geldt onder andere voor Escherichia coli serotypering een aangepast (hoger) tarief. Voor meer informatie zie de tarievenlijst (PDF).

Meldingsplicht

Shigatoxineproducerende Escherichia coli /enterohemorragische Escherichia coli-infectie (STEC) is een Groep B2 meldingsplichtige infectieziekte

Inzend informatie Escherichia coli diagnostiek
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • reinkweek
 • -
 • ≤14 d
 • L10701
 • -
determinatie
 • reinkweek (niet humane herkomst)
 • -
 • ≤14 d
 • L10701
 • -
serotypering
 • reinkweek
 • -
 • <14 d
 • L11201 #
 • -
STEC/VTEC
 • reinkweek
 • -
 • <14 d
 • L11202
 • -
serotypering
 • reinkweek (niet humane herkomst)
 • -
 • <14 d
 • L11201 #
 • -
Toxinegenen confirmatie STEC/VTEC
 • reinkweek (niet humane herkomst)
 • -
 • <14 d
 • L11202
 • -

Home / Onderwerpen / E / E.coli (Escherichia coli) / Diagnostiek Escherichia coli

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu