Rapport "Europese Farmacopee. Gouden standaard bij de bereiding van geneesmiddelen"

In 2009 is het rapport "Europese Farmacopee. Gouden standaard voor de bereiding van geneesmiddelen" verschenen.

In dit rapport (zie ook de rechter kolom) gaven de geïnterviewde Nederlandse experts en specialisten aan over het algemeen tevreden te zijn over de gang van zaken rond de Europese Farmacopee en over de Nederlandse inzet. Er zijn ook een aantal aanbevelingen voor verbetering geformuleerd (zie bijlage 6 van het rapport).

De Nederlandse Farmacopee Autoriteit (NFA) gaat op deze aanbevelingen in in een notitie en geeft aan welke actie is ondernomen.

Home / Onderwerpen / E / Europese Farmacopee / Rapport "Europese Farmacopee. Gouden standaard bij de bereiding van geneesmiddelen"

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu