Wat is de Europese Farmacopee

Een farmacopee is een officieel, van staatswege uitgegeven handboek met voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik, en de vereisten waaraan zij moeten voldoen.

De Europese Farmacopee (Ph. Eur.) heeft op het Nederlandse grondgebied rechtskracht, zowel voor humane als veterinaire geneesmiddelen.

omslag Europese Farmacopee 9de editie

Home / Onderwerpen / E / Europese Farmacopee / Wat is de Europese Farmacopee

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu