Internationale maatregelen

De afgelopen jaren zijn er in enkele regio’s in de wereld maatregelen genomen om het gebruik van HFK's te beperken.

De afgelopen jaren zijn er in enkele regio’s in de wereld maatregelen genomen om het gebruik van HFK's te beperken. Zo is in 2014 in de Europese Unie nieuwe regelgeving van kracht geworden die het gebruik van HFK's de komende jaren sterk terugdringt. Soortgelijke regelgeving is sinds 2015 van kracht in de Verenigde Staten en Japan. Het gebruik van bepaalde HFK's met een grote broeikaswerking wordt hierdoor in de komende jaren verboden voor verschillende toepassingen in deze regio’s.

Alternatieve technieken en stoffen zullen daarom moeten worden gebruikt voor onder andere koeling en het maken van schuimen. Het is waarschijnlijk dat deze ontwikkelingen ook het gebruik van HFK's in andere landen zal beperken. Deze nieuwe maatregelen alleen zullen naar verwachting de uitstoot van HFK's wereldwijd stabiliseren, maar niet reduceren ten opzicht van het huidige niveau. Daarvoor zijn bijvoorbeeld internationale verdragen nodig, zoals het Kyoto protocol of het Montreal Protocol.

HFK’s zijn al opgenomen in het Kyoto protocol, het klimaatverdrag van de Verenigde Naties uit 1997. In tegenstelling tot andere broeikasgassen, zoals kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O), zijn HFK's geen afvalproducten, maar stoffen die door de industrie worden gemaakt voor specifieke toepassingen.

Home / Onderwerpen / F / Fluorkoolwaterstoffen / Internationale maatregelen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu