G

 • GCN & GDN kaarten

  Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties (in vaktermen GCN) en deposities (GDN) in Nederland in het kader van natuur- en milieubeleid. De kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland zowel voor jaren in het verleden als in de toekomst. De huidige kaarten zijn beschikbaar gesteld met ingang van 15 maart 2018.

 • Gehoorscreening bij pasgeborenen

  In de eerste weken na de geboorte wordt bij pasgeboren baby’s het gehoor getest. Met deze test wordt gemeten of een kind genoeg hoort om te leren praten. Voor de gehoortest hoeven ouders niets te betalen.

 • Gele koorts

  Gele koorts is een tropische ziekte die wordt veroorzaakt door het gelekoortsvirus. Het virus wordt overgedragen door tropische muggen. Een uitbraak van deze ziekte verloopt altijd via de gelekoortsmug (Aedes aegypti). Gele koorts komt alleen voor in bepaalde tropische regio’s van Afrika en Zuid-Amerika. In Nederland is geen kans op een uitbraak van gele koorts, omdat de gelekoortsmug hier niet voorkomt.

 • Geluid

  Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Die invloed kan zowel positief als negatief zijn. Het kwetteren van vogels wordt bijvoorbeeld positief gewaardeerd in tegenstelling tot langsrazend verkeer. Het horen van te veel geluid kan behalve onprettig, ook schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidoverlast of krijgen ze een hoge bloeddruk, wat de kans op een hartinfarct vergroot.

 • Gemeentelijke gezondheidsprofielen

  In gemeentelijke gezondheidsprofielen kunnen gemeenten specifieke informatie over de volksgezondheid in hun gemeente vergelijken met het GGD-gemiddelde en met landelijke trends.

 • Geneesmiddelen in het milieu

  Geneesmiddelen zijn waardevol voor de volksgezondheid maar de resten van geneesmiddelen kunnen ook risico’s veroorzaken in het milieu. Zo kunnen pijnstillers weefselschade veroorzaken bij vissen, kunnen anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen en kan het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen door antipsychotica. Geneesmiddelen vormen nu geen bedreiging voor de drinkwaterkwaliteit, maar dit is wel een aandachtspunt voor de toekomst. Het RIVM adviseert over geneesmiddelen in het milieu en mogelijke maatregelen.

 • Geneesmiddelen voor mensen

  Informatie over geneesmiddelen voor mensen en bijbehorende regelgeving.

 • Genetisch gemodificeerde organismen
 • Genitale wratten

  Genitale wratten, ook wel condylomata acuminata genoemd, is een virale seksueel overdraagbare aandoening (soa) die wordt veroorzaakt door het humaan papilloma virus (HPV).

 • GenX

  GenX is een technologie die wordt gebruikt om coatings (fluorpolymeren) te maken. Sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours in Dordrecht de GenX-technologie als vervanging van PFOA. Omwonenden kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met de chemische stoffen die gebruikt worden bij de GenX-technologie. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar deze chemische stoffen in de lucht en in het water.

 • Geochemische atlas

  De geochemische bodematlas geeft een uniek overzicht van de chemische samenstelling van de bodem in Nederland.

 • Gezond en Veilig Werken

  Werken draagt positief bij aan ons welbevinden en daarmee ook aan onze gezondheid. Anderzijds kan werken ook negatieve effecten met zich mee brengen. Een onveilige werkomgeving, gebruik van gevaarlijke stoffen of overbelasting kunnen juist een risico vormen voor onze gezondheid. Het RIVM ondersteunt en adviseert de overheid en bedrijven, zodat zij deze risico’s kunnen terugbrengen.

 • Gezonde en duurzame leefomgeving

  Nederland is een dichtbevolkt land en daarmee is de druk op de leefomgeving groot. Het vergt inspanning en samenwerking tussen maatschappelijke partijen om onze leefomgeving leefbaar en gezond te houden. Het RIVM ondersteunt overheden en de maatschappij met kennis en kunde bij het werk aan een gezonde en duurzame leefomgeving.

 • Gezonde Gemeente

  De Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl biedt informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk of gemeente.

 • Gezonde Kinderopvang

  Op Gezondekinderopvang.nl vinden kinderopvangorganisaties kennis, materialen en informatie over hoe je in de kinderopvang kan bijdragen aan een gezonde start voor jonge kinderen.

 • Gezonde leefomgeving

  De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Het onderwerp gezonde leefomgeving kan vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden en er zijn verschillende definities van.

 • Gezonde mobiliteit

  Gemotoriseerd wegverkeer heeft positieve en negatieve kanten. Het maakt het mogelijk om naar je werk, winkels, vrienden en familie te gaan, maar leidt ook tot negatieve gezondheidseffecten door luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersongevallen. De negatieve gezondheidseffecten zijn te verminderen door integraal beleid in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en transport management.

 • Gezonde School

  Onder de vlag Gezonde School versterken vele organisaties gezamenlijk gezondheidsbevordering in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

 • Gezonde Stad

  Binnen het RIVM-programma Healthy Urban Living, oftewel een Gezonde Stad, wordt kennis over gezond leven in een gezonde leefomgeving ingezet voor vragen uit de praktijk. Het doel van het onderzoek is meer grip te krijgen op wat professionals uit verschillende domeinen onder een 'gezonde stad' verstaan.

 • Gezonde Wijk

  Op de startpagina Gezonde Wijk in de Handreiking Gezonde Gemeente van Loketgezondleven.nl vindt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om samen te werken aan wijkgerichte gezondheidsbevordering.

 • Gezondheidsmonitors

  Gemeenten, provincies en het Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van burgers om goed gezondheidsbeleid te maken. Daarom onderzoeken de GGD’en, RIVM en CBS de gezondheid, leefstijl en sociale situatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau met de Gezondheidsmonitors.

 • Gezondheidsonderzoek na rampen en incidenten 19 maart 2011
 • GGD Richtlijnen voor Medische Milieukunde

  Deze GGD richtlijnen worden gebruikt door GGD medewerkers medische milieukunde. Vanaf 2007 verzorgt het centrum Gezondheid en Milieu (cGM) van het RIVM de GGD richtlijnen. U treft hier ook de uitgaven van voor 2007; deze zijn opgesteld door GGD-NL vanuit het voormalig Landelijk Centrum Medische Milieukunde.

 • Giardiasis

  Giardiasis is een besmettelijke infectie in de darm. De oorzaak is de parasiet Giardia lamblia. De aandoening komt voor bij mensen en (huis)dieren. Darminfectie met deze parasiet komt in Nederland regelmatig voor.

 • Gonorroe

  Gonorroe, ook wel druiper genoemd, is een soa (seksueel overdraagbare aandoeningen).

 • Gordelroos

  Gordelroos wordt veroorzaakt door een virus. Dit virus veroorzaakt ook waterpokken. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Zowel bij gordelroos als bij waterpokken ontstaan er blaasjes op de huid. Voornamelijk kinderen krijgen waterpokken terwijl ouderen vaker gordelroos ontwikkelen.

 • Griep en griepprik

  Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVM doet onderzoek naar griep en griepprik. Op deze website vindt u de laatste stand van zaken.

 • Groep A-streptokokkeninfecties (GAS)

  Groep A-streptokokkeninfecties worden veroorzaakt door een bacterie; de streptokok. Deze bacterie kan veel verschillende ziektebeelden veroorzaken zoals roodvonk, keelontsteking, wondroos, krentenbaard (impetigo), acuut reuma, kraamvrouwenkoorts en sepsis. Groep A-streptokokkeninfecties komen regelmatig voor bij mensen, voornamelijk bij kinderen, en verlopen meestal onschuldig.

 • Groep B-streptokokkeninfecties (GBS)

  Groep-B-streptokokken zijn bacteriën die bij veel mensen in de darmen of in de vagina en baarmoedermond voorkomen. Over het algemeen kan dit geen kwaad. Baby’s kunnen besmet raken tijdens de geboorte. In sommige gevallen leidt dit tot ziekteverschijnselen. De ziekte kan meestal goed behandeld worden met antibiotica.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu