RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

GCN concentratiekaartbestanden achterliggende jaren

In het kader van natuur- en milieubeleid maakt het RIVM jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de concentratiekaarten voor de achterliggende jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. De in de tabel genoemde jaren zijn de jaren waarvoor de concentratiekaarten gelden.

 
Concentratiekaartgegevens voor achterliggende jaren

Stof

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ammoniak (NH3)

Zip, 260 kB

Zip, 267 kB

Zip, 257 kB

Zip, 390 kB

Zip, 318 kB

Zip, 425 kB

Zip, 424 kB

Benzeen (C6H6)

Zip, 111 kB

Zip, 111 kB 

Zip, 95 kB 

Zip, 94 kB 

Zip, 111 kB 

Zip, 111 kB 

Zip, 204 kB 

Elementair koolstof (EC) 1)

Zip, 148 kB 

Zip, 207 kB 

Zip, 430 kB

Zip, 497 kB

Zip, 595 kB 

Zip, 535 kB 

Zip, 551 kB 

Fijn stof (PM10)

Zip, 265 kB

Zip, 264 kB 

Zip, 416 kB 

Zip, 416 kB 

Zip, 753 kB 

Zip, 701 kB 

Zip, 794 kB 

Fijn stof (PM2.5)

Zip, 252 kB 

Zip, 248 kB 

Zip, 410 kB 

Zip, 413 kB 

Zip, 454 kB 

Zip, 397 kB 

Zip, 494 kB 

Koolmonoxide (CO)

Zip, 180 kB 

Zip, 180 kB 

Zip, 164 kB 

Zip, 164 kB 

Zip, 300 kB 

Zip, 299 kB 

Zip, 393 kB 

Koolmonoxide (CO), p98 2)

Zip, 207 kB 

Zip, 207 kB 

Zip, 191 kB 

Zip, 191 kB 

Zip, 207 kB 

Zip, 207 kB 

Zip, 300 kB 

Ozon (O3) 3)

Zip, 304 kB

Zip, 294 kB 

Zip, 344 kB 

Zip, 350 kB 

Zip, 753 kB

Zip, 776 kB

Zip, 838 kB

Stikstofdioxide (NO2)

Zip, 304 kB

Zip, 294 kB 

Zip, 367 kB 

Zip, 374 kB 

Zip, 848 kB 

Zip, 854 kB 

Zip, 947 kB 

Stikstofoxiden (NOx)

Zip, 322 kB 

Zip, 322 kB 

Zip, 379 kB 

Zip, 389 kB 

Zip, 803 kB 

Zip, 766 kB 

Zip, 858 kB 

Zwaveldioxide (SO2)

Zip, 131 kB

Zip, 124 kB 

Zip, 181 kB 

Zip, 224 kB 

Zip, 381 kB 

Zip, 357 kB 

Zip, 432 kB 

1) De kaarten voor EC zijn indicatief. Ze kunnen het best worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen. Aan de absolute waarde van de concentraties moet vooralsnog minder waarde worden gehecht.
2) 98-percentiel
3) De kaarten van ozon zijn bedoeld voor het gebruik in lokale modellen, zoals het CAR-model, voor het berekenen van NO2-concentraties uit NOx-concentraties.

Bron: RIVM, 2018

Home / Onderwerpen / G / GCN & GDN kaarten / Concentratiekaarten / GCN concentratiekaartbestanden achterliggende jaren

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu