De behandeling

Uit het vervolgonderzoek in het Audiologisch Centrum wordt duidelijk of uw kind een gehoorverlies heeft. Zo ja, dan onderzoekt het Audiologisch Centrum of het om een tijdelijk of blijvend gehoorverlies gaat.

Illustratie binnenoor

Tijdelijk gehoorverlies.

Het gehoorverlies kan veroorzaakt worden door vocht in het middenoor. In zo’n geval gaat het om een tijdelijk gehoorverlies. Het middenoor is het deel van het oor tussen trommelvlies en slakkenhuis. Hierin bevinden zich de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel).

Blijvend gehoorverlies.

Het kan ook zijn dat uw kind een blijvend gehoorverlies heeft. Meestal zit de oorzaak daarvan in het binnenoor, in het zogeheten ‘slakkenhuis’. Een blijvend gehoorverlies kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een infectie tijdens de zwangerschap of zuurstoftekort tijdens de geboorte. De oorzaak kan ook erfelijk zijn.

Gehoorverlies aan één oor

Als uw kind een blijvend gehoorverlies heeft aan één oor, loopt de taal- en spraakontwikkeling geen gevaar. Het is wel nodig dat u er rekening mee houdt. In een rumoerige omgeving zal uw kind bijvoorbeeld moeite hebben om iemand te verstaan. Het Audiologisch Centrum zal u adviezen geven voor de begeleiding van uw kind.

Gehoorverlies aan beide oren

Heeft uw kind aan beide oren een blijvend gehoorverlies? Dan zijn de volgende maatregelen mogelijk:

  • Uw kind kan een hoortoestel krijgen, dat het geluid versterkt.
  • Als uw kind echt doof blijkt te zijn, hebben hoortoestellen geen zin. In dat geval kunnen eventueel gehoorimplantaten worden aangebracht (‘cochleaire implantaten’). Dat gebeurt met een operatie.
  • U kunt begeleiding krijgen om de taal- en spraakontwikkeling van uw kind te stimuleren en om u te adviseren en ondersteunen bij de opvoeding en begeleiding van uw kind. Daarnaast kunnen u, uw kind en de overige gezinsleden zonodig gebarentaal leren.

Meer informatie op www.nsdsk.nl

De NSDSK is een kenniscentrum op het gebied van gehoor en taal. Daarnaast biedt deze organisatie zorg aan met name  jonge kinderen (0 - 4 jaar) met gehoor- en taalspraakmoeilijkheden.
De website van de NSDSK biedt veel informatie over de opsporing en behandeling van slechthorendheid en doofheid.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu