Diagnostisch onderzoek na de gehoortest

Kinderen die een Audiologisch Centrum bezoeken voor een diagnostisch onderzoek, zijn meestal slechts enkele maanden oud. Op deze leeftijd is objectieve frequentiespecifieke drempelbepaling (nog) niet routinematig mogelijk.

Daarom is het onderzoek beperkt tot andere technieken:

  • Hersenstam-audiometrie met klikstimulatie (BERA), waarbij de drempel voor het frequentiegebied rond 3 kHz bepaald kan worden.
  • Impedantiemetrie: 
    - Een tympanogram, waarmee de al dan niet normale beweeglijkheid van het middenoor voor geluidstransport bepaald kan worden. 
    - De drempelbepaling van de stapediusreflex, waarmee per frequentie de minimumsterkte van de toon bepaald wordt die nog een meetbare reflex veroorzaakt.
  • Herhaalde screening met OAE’s, maar nu frequentiespecifiek, bij 1 kHz en hoger.
  • Gedragsobservatie-audiometrie, waarbij reactiedrempels bij lage, midden en hoge tonen gezocht kunnen worden.

Meer informatie

Tijdschema diagnostisch onderzoek

Home / Onderwerpen / G / Gehoorscreening bij pasgeborenen / Voor professionals / Diagnostisch onderzoek na de gehoortest

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu