Geluidbelasting per postcodegebied

U kunt op postcodeniveau een indicatie krijgen van de geluidkwaliteit in uw woonomgeving. De kaarten van de geluidkwaliteit op postcode zijn afgeleid van een landsdekkende geluidkaart voor Nederland met geluidniveaus (Lden in dB) per oppervlakte eenheid van 100 m2. Deze kaarten geven een indruk maar kunnen niet worden gebruikt voor toetsing van de geluidkwaliteit en zijn indicatief voor 2011.

De onderliggende cumulatieve geluidkaart is ook als ascii-gridbestand beschikbaar. Via conversie naar bijvoorbeeld ARC-INFO grids kunnen deze gegevens ruimtelijk worden gevisualiseerd.

postcode: huisnummer:

 

Indicatie Geluidbelasting Lden 2011

Home / Onderwerpen / G / Geluidbelasting per postcodegebied

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu