Welke maatregelen kunnen we nemen tegen geneesmiddelen in het milieu?

Overal in de medicijnketen kunnen maatregelen genomen worden om de hoeveelheid geneesmiddelen in het milieu terug te brengen. Zo kunnen consumenten bijdragen aan de zorg voor het milieu door voorschriften bij gebruik van geneesmiddelen te volgen, antibioticakuren af te maken, overgebleven geneesmiddelen terug te brengen naar de apotheek en glazen flesjes met geneesmiddelen niet om te spoelen.

In de hele geneesmiddelenketen kunnen maatregelen genomen worden.

Consument

Als consument kunt u bijdragen aan de zorg voor het milieu. Volg de voorschriften bij gebruik van geneesmiddelen, maak antibioticakuren af, breng overige overgebleven middelen terug naar de apotheek en spoel glazen flesjes met geneesmiddelen niet om.
Dit filmpje geeft een overzicht.

Overheid en fabrikanten

De overheid werkt momenteel met verschillende andere partijen aan de ‘ketenaanpak geneesmiddelen’. Binnen deze ketenaanpak wordt gekeken naar het verbeteren van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, met name op zogenaamde ‘hotspots’. Dit brengt kosten met zich mee. Het ministerie van IenM zet daarom ook in op maatregelen in de gehele keten, en maakt daarover afspraken met de betreffende partijen.

Het gebruik van diergeneesmiddelen neemt de laatste jaren af. Afspraken tussen overheid en sector hebben ertoe geleid dat het gebruik van antibiotica in de veehouderij ruim is gehalveerd. Tussen 2009 en 2014 is het gebruik met ruim 58% afgenomen. Hierdoor is de hoeveelheid antibiotica die in het milieu terecht komt ook afgenomen.

Home / Onderwerpen / G / Geneesmiddelen in het milieu / Mogelijke maatregelen tegen geneesmiddelen in het milieu

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu