Waar is de blootstelling het hoogst

De concentraties van humane geneesmiddelen in oppervlaktewateren worden bepaald door het aandeel van RWZI-effluent en de menging daarvan met het ontvangende water. De concentraties zijn hoog bij lozingspunten van RWZII’s en vooral bij lozingen van grote RWZI’s op kleine regionale wateren met beperkte doorstroming. Sloten langs akkers ontvangen diergeneesmiddelen die uitspoelen uit de bodem.

Foto van oppervlaktewater

Meer informatie is te vinden in het rapport en de brochure

Home / Onderwerpen / G / Geneesmiddelen in het milieu / Waar is de blootstelling het hoogst

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu