Gonokokken Resistentie tegen Antibiotica Surveillance (GRAS)

Het doel van het GRAS project is landelijke surveillance naar resistentie. Dat gebeurt met behulp van de isolaten die via de soa-centra en bijbehorende laboratoria zijn gediagnosticeerd en onderzocht. De geteste isolaten (in soa-consulten) worden gecontroleerd op resistentie tegen verschillende antibiotica; tevens wordt gekeken naar regionale verschillen en risicogroepen en naar veranderingen in resistentie-patroon over de tijd.

Onderstaande figuur laat zien dat de resistentie tegen ciprofloxacine sinds 2006 is toegenomen tot meer dan 35% (figuur 1). Resistentie tegen ceftriaxon (huidige eerste keus therapie) werd nog niet gevonden in 2012, maar wel was er een toename in het percentage verminderd gevoelige stammen van cefotaxim, een ander 3e generatie cefalosporines (3% in 2012). Therapiefalen is in Nederland nog niet gerapporteerd, maar monitoring blijft van belang om indien nodig het behandeladvies tijdig bij te kunnen stellen.

 

GRAS0612

Figuur 1: Vóórkomen van gonokokken resistentie* tegen verschillende antibiotica binnen de Nederlandse soa-centra, 2006-2012

* Resistent volgens de afkapwaarden van de EUCAST richtlijnen, maar er is geen sprake van therapiefalen

Home / Onderwerpen / G / Gonorroe / Gonokokken Resistentie tegen Antibiotica Surveillance (GRAS)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu