Griep in verpleeghuizen

Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV) is een netwerk van verpleeghuizen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen. Met ingang van 1 januari 2009 registreren aan SNIV deelnemende verpleeghuizen wekelijks het voorkomen van het aantal cliënten met gastro-enteritis, influenza-achtig ziektebeeld, vermoedelijk pneumonie, urineweginfecties en het aantal sterfgevallen.

Het griepseizoen 2017/2018 is van start gegaan op 2 oktober 2017. Er zijn sinds de start van het seizoen 48 SNIV-verpleeghuisbewoners gemeld met een griepachtige klachten.
In week 9 werden 17 bewoners met een influenza-achtige ziektebeeld gemeld. Deze 17 meldingen zijn allen afkomstig van twee locaties van een verpleeghuis.

Het griepseizoen 2017/2018 is van start gegaan op 2 oktober 2017. Er zijn sinds de start van het seizoen 48 SNIV-verpleeghuisbewoners gemeld met een influenza-achtige ziektebeeld.

* Alle trendlijnen zijn 3-weeks gecentreerd gemiddelde.

In de week van 5 tot en met 11 maart 2018 (week 10) werden er door de SNIV verpleeghuizen geen monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten of een andere acute luchtweginfectie.

Meer informatie over SNIV.

 

Home / Onderwerpen / G / Griep / Surveillance / Griep in verpleeghuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu