Stand van zaken griep

Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2017/2018. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Stand van zaken tot en met 1 augustus 2018

Er is weinig griep in Nederland. De incidentie van griepachtige klachten is in week 30 2018 met 12 patiënten met griepachtige klachten per 100.000 gedaald ten opzichte van de week ervoor (15 per 100.000 inwoners in week 29). Van 11 december 2017 tot en met 15 april 2018 heerste er in Nederland een griepepidemie, die 18 weken duurde. Dat de epidemie nu ten einde is, betekent niet dat er in Nederland geen mensen meer zijn met griep. Tijdens een routineonderzoek is in maart 2018 een nieuwe variant van influenza A(H1N2) gevonden. Griepachtige klachten zijn acuut begin van koorts, in combinatie met hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn. 

In de zomer komt er minder griep voor. Daarom wordt in deze periode de webpagina eens in de 4 weken aangepast.

Monitoring sterftecijfers

Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene. Bij de directe aanleiding van het overlijden aan een andere doodsoorzaak kan influenza echter wel een rol gespeeld hebben, ook al staat dat niet vermeld op het overlijdenscertificaat. In samenwerking met het CBS wordt op basis van de totale sterfte (alle doodsoorzaken) met statistische modellen geschat of er oversterfte is. Tijdens de griepepidemie in de winter van 2017/2018 is in Nederland de sterfte in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder sterk verhoogd ten opzichte van de sterfte die deze tijd van het jaar wordt verwacht. Sinds week 50 in 2017 is de totale sterfte (alle doordsoorzaken) sterk verhoogd in Nederland. Dit valt precies samen met de huidige griepepidemie. Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door een warme of een koude periode, of andere infecties.

Virologische uitslagen

In week 30 van 2018 werden er 2 monsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. Hierin werd 1 maal rhinovirus aangetoond. In geen van de afgenomen monsters in de afgelopen week werd influenzavirus, RSV of enterovirus aangetoond.
Er werden in week 30 geen monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie.
 

 

Er is weinig griep in Nederland. De incidentie van griepachtige klachten is in week 30 2018 met 12 patiƫnten met griepachtige klachten per 100.000 gedaald ten opzichte van de week ervoor (15 per 100.000 inwoners in week 29). Van 11 december 2017 tot en met 15 april 2018 heerste er in Nederland een griepepidemie, die 18 weken duurde. Dat de epidemie nu ten einde is, betekent niet dat er in Nederland geen mensen meer zijn met griep.

 

Bron grafiek: RIVM en Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

Er zijn in de periode van 2 oktober 2017 tot en met 20 mei 2018 2399 influenzavirussen ontvangen door het ErasmusMC: 824 maal type A (waarvan 297 type A(H3N2) en 255 maal type A(H1N1)pdm09) en 1575 maal type B (waarvan 5 van de Victoria-lijn en 943 van de Yamagata-lijn).

Grafiek van het totale aantal en het type influenzavirussen dat in de afgelopen periode van 53 weken per week is aangetoond in Nederland en gerapporteerd aan de WHO (gedetecteerd in Peilstation monsters plus gestuurd aan het NIC ErasmusMC).

Gedurende het griepseizoen wordt er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. De meest actuele influenza nieuwsbrief is te vinden op de website van het NIC ErasmusMC.

Home / Onderwerpen / G / Griep en griepprik / Surveillance / Stand van zaken griep

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu