Stand van zaken griep

Op deze pagina vindt u de stand van zaken over het griepvirus in het seizoen 2018/2019. De meest recente data zijn voorlopige data van de voorgaande week. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken opnieuw berekend met eventueel nagekomen gegevens betreffende griepmeldingen en/of onderzoek van neus- en keelmonsters om een grotere precisie te bereiken.

Stand van zaken tot en met 7 oktober 2018

Er is weinig griep in Nederland. In de week van 1 tot en met 7 oktober 2018 (week 40) werden 24 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit ligt onder de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiënten.

Monitoring sterftecijfers

Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene. Bij de directe aanleiding van het overlijden aan een andere doodsoorzaak kan influenza echter wel een rol gespeeld hebben, ook al staat dat niet vermeld op het overlijdenscertificaat. In samenwerking met het CBS wordt op basis van de totale sterfte (alle doodsoorzaken) met statistische modellen geschat of er oversterfte is. Tijdens de griepepidemie in de winter van 2017/2018 is in Nederland de sterfte in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder sterk verhoogd ten opzichte van de sterfte die deze tijd van het jaar wordt verwacht. Vanaf week 50 in 2017 tot en met week 14 in 2018 was de totale sterfte (alle doordsoorzaken) sterk verhoogd in Nederland. Dit viel precies samen met de griepepidemie. Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan bijvoorbeeld ook worden veroorzaakt door een warme of een koude periode, of andere infecties.

Virologische uitslagen

In week 40 van 2018 werden zeven keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten. Hierin werd eenmaal (14%) influenzavirus type B (Yamagata-lijn) en drie maal (43%) rhinovirus aangetoond. In geen van de monsters werd RSV of enterovirus aangetoond. Daarnaast werden in week 40 negen monsters afgenomen bij patiënten met een andere acute luchtweginfectie. Hierin werd 5 maal (56%) rhinovirus aangetoond. In geen van deze monsters werd influenzavirus, RSV of enterovirus aangetoond.

 

Er is weinig griep in Nederland. In de week van 1 tot en met 7 oktober 2018 (week 40) werden 24 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit ligt onder de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiƫnten.

 

Bron grafiek: RIVM en Peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Let op: de getallen boven de balken in de grafiek zijn de totale aantallen geteste monsters. Er kunnen dubbelinfecties voorkomen. Hierdoor kunnen de gestapelde proporties in de grafiek een hoger percentage monsters positief aangeven, dan in werkelijkheid het geval is.

Er zijn in de periode van 1 tot en met 7 oktober 2018 nog geen influenzavirussen ontvangen door het ErasmusMC.

Grafiek van het totale aantal en het type influenzavirussen dat in de afgelopen periode van 53 weken per week is aangetoond in Nederland en gerapporteerd aan de WHO (gedetecteerd in Peilstation monsters plus gestuurd aan het NIC ErasmusMC).

Gedurende het griepseizoen wordt er regelmatig een influenzanieuwsbrief uitgebracht. De meest actuele influenza nieuwsbrief is te vinden op de website van het NIC ErasmusMC.

Home / Onderwerpen / G / Griep en griepprik / Surveillance / Stand van zaken griep

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu