HPV genitale wratten en zwangerschap

Anogenitale wratten door het humaan papillomavirus (HPV) mn type 6 en 11 en zwangerschap

Risico's

Risico voor zwangere (zelf)

Tijdens de zwangerschap kunnen het aantal en/of de grootte van de wratten toenemen. In zeer zeldzame gevallen kunnen invasieve, destructieve, maar niet-metastaserende tumoren ontstaan: de zogenaamde reuzecondylomen of Buschke-Löwenstein-tumoren. Er is geen relatie tussen anogenitale wratten en cervixcarcinomen.

Gevaar voor pasgeborene

Perinatale transmissie via het geboortekanaal is zeldzaam, maar mogelijk. Hierdoor kunnen bij het kind larynxpapillomen ontstaan.

Soa’s en zwangerschap

Vrijwel alle soa’s kunnen voor of tijdens de geboorte problemen bij het kind veroorzaken. Het risico voor het ongeboren kind verschilt per aandoening. Men kan een soa hebben zonder het te merken. Tijdens het eerste bezoek aan de verloskundige, huisarts of gynaecoloog krijgen zwangeren een bloedonderzoek aangeboden op syfilis, hepatitis B en hiv. Bij verhoogde kans op een soa moet men zich ook laten onderzoeken op andere soa’s. Bespreek dit met de verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Wie dit liever niet doet, kan ook naar een soaspreekuur in het ziekenhuis of de soapoli bij de GGD in de regio. Dat kan anoniem. De meeste soa’s zijn goed te behandelen met antibiotica, ook tijdens de zwangerschap. Bij constatering van een soa moet ook de partner worden getest, en eventueel behandeld. Voorkom het oplopen van een soa tijdens de zwangerschap.

Naar de folder over zwangerschap en infecties 


Professionals

Is infectie met HPV tijdens de zwangerschap te voorkomen?

Dit is mogelijk door contact met laesies of geïnfecteerd materiaal te vermijden. Bij een nieuwe seksuele relatie kan condoomgebruik de transmissiekans van HPV verminderen.

Een zwangere heeft eenmalig seksueel contact gehad met een man met HPV. Wat is het beleid?

Expectatief beleid.

Welke diagnostiek wordt ingezet bij een zwangere met klachten?

De diagnose wordt gesteld op klinische verdenking HPV, aanvullend onderzoek zal in het algemeen niet nodig zijn.

Moet een symptomatische HPV-infectie tijdens de zwangerschap behandeld worden?

De belangrijkste reden om te behandelen is cosmetisch. Cryotherapie en electrocoagulatie kunnen tijdens de zwangerschap worden toegepast. Het doel van de behandeling is het verwijderen van de wratten. Hierbij zal de virusuitscheiding en dus de besmettelijkheid waarschijnlijk iets afnemen maar niet verdwijnen.

Is HPV bij een zwangere een indicatie voor een sectio caesarea?

De kans op juveniele thracheale pappilomatose is te klein om een sectio caesarea te rechtvaardigen.

Naar de LCI-richtlijn Humaan papillomavirusinfectie - anogenitale wratten

Home / Onderwerpen / H / HPV - Humaan Papillomavirus / HPV genitale wratten en zwangerschap

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu