Hepatitis A en zwangerschap

Zwangere vrouw

Verwekker: RNA-virus uit de familie Picornaviridae.
Transmissieroute: direct: feco-oraal. Indirect: via verontreinigd water/dranken of voedsel.
verticaal: transmissie van moeder op kind is beschreven.
Incubatietijd: twee tot zeven weken, gemiddeld 28 dagen.
Symptomen: bij jonge kinderen vaak asymptomatisch, indien symptomatisch: o.a. geelzucht, malaise, koorts, maagdarmklachten.
Besmettelijke periode: in de praktijk wordt aangehouden één week voor tot één week na aanvang van de klachten.

Risico's

Het hepatitis A-virus vormt geen risico voor de zwangere vrouw, het ongeboren kind of de pasgeborene.

Naar de folder over zwangerschap en infecties


Professionals

Mag hepatitis A-vaccinatie gegeven worden tijdens de zwangerschap?

Alleen indien er een indicatie is. Aangenomen wordt dat het risico voor de foetus te verwaarlozen is. Het risico op een hepatitis A-infectie en de risico’s van de profylaxe moeten echter steeds tegen elkaar afgewogen worden.

Een zwangere heeft contact gehad met een kind met hepatitis A. Zijn er bijzondere maatregelen nodig?

Nee. Er zijn geen aanwijzigen dat een infectie met hepatitis A bij zwangeren ernstiger verloopt dan bij anderen. In het algemeen kan voor (gezins)contacten van hepatitis A-patiënten postexpositieprofylaxe geïndiceerd zijn. Hierbij moet het risico op hepatitis A en de risico’s van de profylaxe tegen elkaar afgewogen worden.

Hoe toon ik een hepatitis A-infectie aan?

Door een hepatitis A-IgG en -IgM antistofbepaling. De diagnose hepatitis A-infectie berust op de detectie van hepatitis A-specifieke IgM-antistoffen. Bepaal daarnaast ALAT.

Bron: LCI-richtlijn Hepatitis A 

Andere richtlijnen

Home / Onderwerpen / H / Hepatitis A / Hepatitis A en zwangerschap

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu