Hielprik: professionals

Dit gedeelte van de website bevat belangrijke informatie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de hielprik.

Doel van de hielprik

In de eerste week na de geboorte krijgt bijna elke baby in Nederland een hielprik. De screening van het hielprikbloed levert belangrijke informatie op over een aantal ernstige, zeldzame, aangeboren aandoeningen. Vroegtijdige opsporing hiervan is belangrijk om onomkeerbare schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken. Jaarlijks wordt de hielprik uitgevoerd bij ongeveer 175.000 pasgeborenen.

Informatie voor zorgprofessionals

Naast het draaiboek vinden zorgprofessionals hier ook andere documenten die zij voor hun werk nodig hebben, zoals checklists en folders. Alle documenten zijn te vinden in de kolom documenten en publicaties. Voor hielprikscreeners is alle benodigde informatie eenvoudig te vinden via de pagina 'materiaal voor hielprikscreeners'. Voor huisartsen is deze informatie te vinden op de pagina 'rol van de huisarts bij verwijzing'.

Digitale draaiboek hielprikscreening

U vindt het digitale draaiboek op www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl. Hier vindt u ook de pdf van het draaiboek.

Actuele afkapgrenzen en verwijstermijnen

Per 1 januari 2018 zijn nieuwe versies beschikbaar van de actuele afkapgrenzen en verwijstermijnen. Wat is gewijzigd?

  • Vernieuwing in analyse-apparatuur en kit heeft effect op de meetresultaten van de succinylaceton (SA).
  • Wijziging afkapgrens Tyr-1 screening; classificatie afwijkend indien SA≥0.9 µmol/l bloed.
  • De verwijstermijnen zijn geactualiseerd.

Home / Onderwerpen / H / Hielprik: professionals

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu