Materiaal voor hielprikscreeners

Dit deel van de website bevat links naar al het voorlichtingsmateriaal dat hielprikscreeners in de praktijk nodig kunnen hebben. Hier zijn ook links te vinden naar de instructies voor hielprikscreeners en de voor hen bestemde e-learning.

Voorlichtingsmateriaal voor ouders

Deskundigheidsbevordering hielprikscreeners

Papieren versies

Van de folder ‘Screeningen bij pasgeborenen’ bestaat een papieren versie. Deze kan besteld worden via: www.rivm.nl/pns-folders

Rol van de screener bij de hielprikscreening

In het Draaiboek wordt omschreven wat de rol is van de screener bij de uitvoering van de hielprik:
www.draaiboekhielprikscreening.rivm.nl/Rol_ketenpartners/Screener

 

Home / Onderwerpen / H / Hielprik: professionals / Materiaal voor hielprikscreeners

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu