Wat doet het RIVM?

Het RIVM ondersteunt de GGD’en bij warm weer door het beantwoorden van vragen, het beschikbaar stellen van de toolkit Hitte en het faciliteren van een GGD richtlijn Medische Milieukunde Zomerse Omstandigheden. Het RIVM kan in overleg met het KNMI het Nationale Hitteplan activeren.

Nationaal Hitteplan

Met het Nationaal Hitteplan maakt het RIVM organisaties, professionals en vrijwilligers die zijn betrokken bij de zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken extra alert op het feit dat het voor langere periode warm wordt. Zo kunnen zij passende maatregelen nemen om mensen goed te verzorgen tijdens de hitteperiode en negatieve gezondheidseffecten beperken.

Het Nationaal Hitteplan is dus in feite een communicatieplan met als doel eenvoudige voorzorgsmaatregelen tijdig onder de aandacht brengen bij risicogroepen en hun directe omgeving, met name zorgverleners en vrijwilligers.  

De beslissing om het Hitteplan te activeren wordt genomen door het RIVM na overleg met het KNMI. De kans op aanhoudend warm weer, met maximumtemperaturen boven de 27 graden speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast zijn onder andere verwachte nachttemperatuur en luchtvochtigheid factoren waarmee in de beslissing rekening wordt gehouden. Het Hitteplan kan voor heel Nederland, maar ook voor delen van het land geactiveerd worden.  

Toolkit voor publieksinformatie

De toolkit voor publieksinformatie bestaat uit een informatiefolder en een uitgebreide set vragen en antwoorden over hitte en gezondheid. De toolkit is bedoeld voor GGD’en en zorgverleners die deze informatie kunnen gebruiken als ondersteuning bij de publieksvoorlichting. Het RIVM heeft de toolkit gemaakt in samenwerking met GGD’en. De toolkit is te vinden op https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hitte/Toolkit_Hitte

Richtlijn medische milieukunde

Het RIVM heeft samen met GGD’en, TNO en het KNMI de richtlijn Medische Milieukunde: zomerse omstandigheden gemaakt. Deze GGD richtlijn bevat achtergrondinformatie over de gezondheidseffecten van hitte en de maatregelen om gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte te beperken.

Beantwoording vragen van professionals

GGD’en kunnen het RIVM vragen stellen over hitte via het e-mail adres cGM@rivm.nl.

Home / Onderwerpen / H / Hitte / Wat doet het RIVM?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu