Onderzoek naar hoofdluis

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar hoofdluis. Van 2015 tot juli 2017 heeft het RIVM het onderzoek 'Luis thuis?' gedaan om in kaart te brengen hoe vaak hoofdluis voorkomt, bij wie en of de huidige richtlijnen voor de bestrijding van hoofdluis passen bij de praktijk.

Luis thuis?

Via de RIVM-website konden mensen een vragenlijst invullen over hoofdluis. Er werd bijvoorbeeld gevraagd naar de leeftijd en welke methoden mensen gebruiken om van hoofdluis af te komen: kammen of wordt ook een antihoofdluismiddel gebruikt? En zo ja, welke dan? De vragenlijst is door ruim 3000 gezinnen ingevuld.

Resultaten

Het onderzoek is in juli 2017 beëindigd. Er zijn voldoende data verzameld om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Op dit moment zijn we bezig de data te analyseren. We verwachten voorjaar 2018 de resultaten te kunnen laten zien.
Aan het onderzoek hebben veel mensen meegedaan, soms wel 2 jaar! Daarvoor onze hartelijke dank.

Resultaten onderzoek 'Luis thuis?'

luizencontrole school

Home / Onderwerpen / H / Hoofdluis / Onderzoek naar hoofdluis

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu