Onderzoek naar hoofdluis

Het RIVM doet onderzoek naar hoofdluis. Hoe vaak komt hoofdluis voor? In welke leeftijdsgroepen? Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes? Welke middelen gebruiken mensen in Nederland om van hoofdluis af te komen?

Laatste update: augustus 2018

Onderzoeksmethoden

In september 2017 is een representatieve steekproef gedaan onder 655 Nederlandse gezinnen met ten minste één kind tussen 0 en 18 jaar. Daarnaast is een citizen science-onderzoek uitgevoerd: van 2015 tot medio 2017 hebben ruim 3000 gezinnen een uitgebreide vragenlijst over hoofdluis ingevuld en ruim 1000 gezinnen hebben enkele maanden of langer meegedaan aan een maandelijkse vragenlijst. Hieronder de eerste resultaten uit beide onderzoeken.

Hoe vaak komt hoofdluis voor?

Op het moment van de steekproef (september 2017) had 3% van de 0- tot 18-jarigen last van hoofdluis. Daarbij zijn duidelijk verschillen per leeftijdsgroep te zien. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd kwam hoofdluis het meest voor: 5%. Bij jonge kinderen en middelbare scholieren een stuk minder, respectievelijk 1,3% en 2,4%.

Grafiek voorkomen van hoofdluis in 3 leeftijdscategorieen

Verschillen jongens en meisjes

Ook is er een duidelijk verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes in de basisschoolleeftijd (4- tot 12-jarigen) hebben 2,75 keer  zo vaak hoofdluis als jongens.

Haarlengte lijkt een rol te spelen bij het verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes hebben vaker lang of halflang haar dan jongens. Meisjes met lang of halflang haar melden ruim 2,4 keer vaker dat ze hoofdluis hebben dan meisjes met kort haar. Bij jongens is er nauwelijks verschil tussen jongens met kort en jongens met langer haar. 

Wat doen we tegen hoofdluis?

Driekwart van de ouders kiest een behandeling waarbij ze zowel kammen als een antihoofdluismiddel gebruiken. Meestal is dit een middel op basis van dimeticon.

Vervolg

Dit zijn de eerste resultaten uit het citizen science-onderzoek en de representatieve steekproef in september 2017. Het RIVM werkt nog aan een volledige analyse van de onderzoeksgegevens uit beide onderzoeken..

 

luizencontrole school

Home / Onderwerpen / H / Hoofdluis / Onderzoek naar hoofdluis

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu