I

 • ICT in de zorg

  De huidige gezondheidszorg is niet meer denkbaar zonder het gebruik van ICT. De manieren waarop ICT wordt toegepast, worden in een zeer hoog tempo uitgebreid.

 • Impetigo (krentenbaard)

  Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is een regelmatig voorkomende, besmettelijke huidinfectie die wordt veroorzaakt door een bacterie. Ziekteverschijnselen uiten zich meestal in het gezicht rond de neus of mond, wat de naam krentenbaard verklaart. De aandoening komt vooral voor bij jonge kinderen.

 • Infectieziekte-informatie voor professionals

  Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) coördineert de signalering, bestrijding en preventie van infectieziekten in Nederland.

 • Infectieziekten Bulletin

  Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.

 • Influenza A (H7N9)

  In China is eind maart 2013 een nieuw griepvirus bij mensen vastgesteld. Het gaat om aviaire influenza A (H7N9), ook wel vogelgriep genoemd. Tussen maart 2013 en 13 februari 2014 zijn er 338 patiënten met een bevestigde influenza A (H7N9)-besmetting gemeld door de Chinese autoriteiten. Hiervan zijn 66 patiënten overleden. In Maleisië is een eerste importmelding van een patiënt uit China bevestigd (WHO). De patiënten kregen hoge koorts en in veel gevallen een ernstige longontsteking.

 • Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI)
 • Innovatie

  Als kennisinstituut in een dynamische, veranderende omgeving is het RIVM bijna vanzelfsprekend bezig met innovatie. Immers, nieuwe problemen in de samenleving vragen om nieuwe oplossingen. De antwoorden vinden we steeds vaker samen, in kennisnetwerken of in cocreatie met burgers en anderen. Innovatie komt vaak op de grens van verschillende vakgebieden tot stand. Het RIVM werkt op verschillende manieren aan innovatie. Op deze pagina’s vindt u een aantal voorbeelden van innovatieve projecten en initiatieven.

 • Innovatie milieumonitoring

  Door nieuwe technieken wordt het goedkoper en eenvoudiger om de kwaliteit van lucht, water en bodem te meten. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen zich bewust van de relatie tussen onze gezondheid en het milieu. Het RIVM ziet dat burgers, bedrijven en overheden daardoor zelf het milieu gaan meten. Samen met deze partijen bouwen we aan het milieumeetnet van de toekomst.

 • Intensieve veehouderij
 • ISIS-AR

  Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem-Antibiotica Resistentie

 • iSPEX

  Met de iSPEX leveren burgerwetenschappers meetgegevens voor nauwkeurige fijn stofkaarten. Door een opzetstukje voor de lens van een iPhone (4, 4s of 5) te zetten, verandert de smartphone in een meetinstrument. iSPEX gebruikt de smartphone camera om de kleuren van het licht vast te leggen. Hiermee is er een geheel nieuwe manier om fijn stof in de lucht te meten. De iSPEX is in 2013 in gebruik genomen in Nederland. In het najaar van 2015 vindt de Europese uitrol plaats.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu