Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI)

Publieksteksten over infectieziekten werden tot 2017 aangeduid met de term Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI). De teksten, gebaseerd op de LCI-richtlijnen en verzorgd door het Landelijk Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (LOVI), geven in heldere taal informatie over de infectieziekte.

In 2016 besloot het LOVI om de term ISI te laten vervallen en de teksten voortaan aan te duiden als publieksinformatie. U kunt de teksten vinden op de pagina Publieksinformatie van het LCI.

Home / Onderwerpen / I / Informatie Standaarden Infectieziekten (ISI)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu