RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Innovatie

Als kennisinstituut in een dynamische, veranderende omgeving is het RIVM bijna vanzelfsprekend bezig met innovatie. Immers, nieuwe problemen in de samenleving vragen om nieuwe oplossingen. De antwoorden vinden we steeds vaker samen, in kennisnetwerken of in cocreatie met burgers en anderen. Innovatie komt vaak op de grens van verschillende vakgebieden tot stand. Het RIVM werkt op verschillende manieren aan innovatie. Op deze pagina’s vindt u een aantal voorbeelden van innovatieve projecten en initiatieven.

Point-of-care-test veegerelateerde MRSA

We ontwikkelen een innovatieve point-of-care test die zorgt voor een meer onderscheidende diagnose van humaan-geadapteerde LA-MRSA. De test kan leiden...

Lees verder

Naar het nieuwe (m)eten: innovatie van de voedselconsumptiepeiling

Een monitorsysteem met meer dynamiek en flexibiliteit, zodat het RIVM ook in de toekomst weet wat Nederlanders eten. Dat staat ons voor ogen in dit in...

Lees verder

Van lab naar maatschappij: bepalen van gezondheidsschade door luchtverontreiniging

In dit project ontwikkelen we een objectieve methode om snel op een bepaalde plek vast te stellen of er een luchtkwaliteitsprobleem is. Met een dergel...

Lees verder

Innovatie monitoring gezondheid en leefstijl

Mensen zijn tegenwoordig beter te motiveren om mee te doen aan onderzoek als zij er zelf deel van uitmaken of er hun voordeel mee kunnen doen. Daarom ...

Lees verder

Meten op de Werkplek - innovatief vaststellen van de milieukwaliteit en gezondheid

In het project Meten op de Werkplek hebben RIVM en TNO met behulp van een RIVM-meetvest en een TNO-heuptas de blootstelling aan UV-straling, geluid, t...

Lees verder

Percepties LeefOmgevingsKwaliteit; Benchmarking meet- en analysemethoden

Met het project ‘Percepties LeefOmgevingsKwaliteit’ (P_LOK) onderzoeken we alternatieve methoden om te meten hoe mensen de kwaliteit van d...

Lees verder

De Innovatieversneller

De RIVM Innovatieversneller is een tijdelijke werk- en leeromgeving, waarin een groep professionals van GGD’en, GGD HOR, CBS en het RIVM onder d...

Lees verder

Home / Onderwerpen / I / Innovatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu