Innovatief vaststellen van de milieukwaliteit en gezondheid meten op de werkplek

Dankzij goedkope, kleine en draagbare sensoren kunnen we bij een individu specifieke metingen doen. In een zogenaamd ecological momentary assessment meten we dan de blootstelling aan verschillende bronnen, zoals geluid, UV en luchtvervuiling.

We brengen reeds beschikbare draagbare sensoren tegelijkertijd aan bij een beperkte groep werknemers (5 à 10), bijvoorbeeld bij wegwerkers die tegelijk aan geluid, UV en fijnstof zijn blootgesteld. Hieruit volgt een draagprotocol voor de sensoren dat rekening houdt met de wensen van de werknemer op het gebied van draaggemak en veiligheid. En met de validiteit van de metingen (zoals de positie van de sensoren op het lichaam en daarmee met de invloed van het lichaam op de metingen, bijvoorbeeld door afscherming, reflectie en absorptie).

In werksituaties zijn doorgaans de blootstellingen hoger dan tijdens alledaagse activiteiten, zodat het nu mogelijk is om naast blootstellingseffectonderzoek, early-warningsystemen te ontwikkelen. En om mogelijkheden te vinden van de laagste blootstellingen op basis van verschillen in werkroutines tussen werknemers die dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

Veiligheid en betrouwbaarheid

Goedkope draagbare sensoren geven een schat aan data van gecombineerde, parallelle blootstellingen. Maar ze veroorzaken ook ongemak en zelfs mogelijk onveilige situaties voor de gebruiker. In dit gezamenlijk pilotproject van de RIVM-centra van Milieu & Veiligheid en externe samenwerkingspartners ArboUnie, TNO en De Haagse Hogeschool kijken we daarom zowel naar de draagveiligheid, de bereidwilligheid en sociaal-psychologische kant als naar de validiteit van de metingen.

 

Innovatief_vaststellen3

Home / Onderwerpen / I / Innovatie / Innovatieprojecten / Innovatief vaststellen van de milieukwaliteit en gezondheid meten op de werkplek

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu