Naar het nieuwe (m)eten: innovatie van de voedselconsumptiepeiling

Een monitorsysteem met meer dynamiek en flexibiliteit, zodat het RIVM ook in de toekomst weet wat Nederlanders eten. Dat staat ons voor ogen in dit innovatieproject.

Al meer dan 25 jaar worden gegevens uit de Nederlandse Voedselconsumptiepeiling gebruikt om uitspraken te doen over de gezondheid, veiligheid en steeds vaker ook de duurzaamheid van het Nederlandse voedingspatroon. Om deze vragen in de toekomst te kunnen blijven beantwoorden is een dynamischer en meer flexibel monitoringssysteem nodig, waarbij data frequenter of zelfs continu worden verzameld bij bestaande én bij nieuwe doelgroepen.

Kansen voor innovatie

Samen met anderen exploreren we kansen voor innovatie. Wat bieden nieuwe technieken ons? En hoe sluiten we beter aan bij het gedrag van mensen?
In dit project creëren we een experimentele werkstroom waarin wij innovatieve ideeën identificeren, de werkbaarheid en kwaliteit testen en toewerken naar compatibiliteit met de huidige dataverzameling. Wordt het verzamelen van gegevens over de samenstelling, verrijkingsinformatie en smaak van een product bijvoorbeeld makkelijker door gebruik te maken van de streepjescode op verpakkingen? En kunnen wij de benodigde informatie op een meer visuele, intuïtieve, aantrekkelijke en snelle manier verzamelen?

Brede blik

Naast die experimentele werkstroom kijken we ook naar de doelmatigheid van de huidige gegevensverzameling. Welke onderdelen kosten veel tijd? En waar kunnen we efficiënter te werk gaan? En zetten we in op communicatie. Hoe voorzien we in ieders behoefte, van beleidsmedewerker tot burger?

Naar_het_nieuwe_meten3

Home / Onderwerpen / I / Innovatie / Innovatieprojecten / Naar het nieuwe (m)eten: innovatie van de voedselconsumptiepeiling

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu