Van lab naar maatschappij: bepalen van gezondheidsschade door luchtverontreiniging

Wij ontwikkelen een objectieve methode om snel op een bepaalde plek vast te stellen of er een luchtkwaliteitsprobleem is. Hierbij kijken we vooral naar fijn stof en micro-organismen. Via deze snelle meetmethode – een combinatie van twee innovatieve systemen – willen we lokale overheden en burgers ondersteunen. Zorgen over de luchtkwaliteit worden weggenomen of onderbouwd.

Er lijkt een verband te zijn tussen de aanwezigheid van fijn stof van veehouderijen en gezondheidsklachten zoals luchtwegklachten, met name bij astma- en COPD-patiënten. In fijn stof zijn naast chemische stoffen (roet, metalen) ook micro-organismen aanwezig, waaronder ook mogelijk ziekteverwekkende micro-organismen (pathogenen). Daarmee kan fijn stof dus zorgen voor blootstelling van mensen aan pathogenen, levend of dood, die afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals landbouwhuisdieren of mensen.

Combinatie van twee innovatieve systemen

Om snel op locatie de omvang en effecten op de longcellen te kunnen bepalen, combineren we twee op zichzelf al innovatieve systemen: (1) een voor Europa uniek apparaat om fijn stof af te vangen uit de lucht (VACES) en (2) een mobiel systeem waarmee het mogelijk is om (long)cellen bloot te stellen aan bijvoorbeeld fijn stof in lucht (ALI). Door de koppeling van deze systemen wordt het mogelijk om op locatie te meten.

Mocht u ervaring hebben met de vertaling van wetenschappelijke methoden naar toepassing in de praktijk of wilt u met ons meedenken over dit onderwerp, dan nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen!
Mail naar: info@rivm.nl

 

Lab_naar_maatschappij3

Home / Onderwerpen / I / Innovatie / Innovatieprojecten / Van lab naar maatschappij: bepalen van gezondheidsschade door luchtverontreiniging

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu