Andere meetnetten

Er bestaan naast de 3 grote meetnetten van het RIVM, DCMR en de GGD Amsterdam nog andere meetnetten.

Zo bestaan er nog meetnetten in de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. De meeste van deze meetnetten werken volgens een goedgekeurd kwaliteitssysteem, waarmee de meetgegevens bruikbaar worden voor een vergelijking met de iSPEX-metingen.

Lokale metingen

Ook zijn er nog lokale metingen, zoals in Apeldoorn, de IJmond en Amsterdam die fijnstof of een afgeleide van fijnstof meten. Hierbij is het niet altijd bekend wat de kwaliteit is van de meetresultaten. In enkele gevallen zal er een poging gedaan kunnen worden een vergelijking met de iSPEX resultaten te maken.

AIREAS project

In Eindhoven wordt er op dit moment in het kader van AIREAS project een nieuw netwerk gebouwd. Het is nog spannend of dat op de landelijke meetdag allemaal al werkt. Ook wordt er binnen het AIREAS project actief meegedaan aan iSPEX.  Tientallen groepjes van 10 mensen gaan op de meetdag van iSPEX meedoen op allerlei plekken in Eindhoven.

GLOBE Aerosolen project

Ook scholen doen mee met het iSPEX project. Dat zijn onder andere de scholen die ook meedoen met het GLOBE Aerosolen Project, een educatieproject van KNMI, Netherlands Space Office (NSO), Science Center NEMO en GLOBE Nederland (SME Advies). Zie voor meer informatie www.knmi.nl/globe/meetcampagne_ispex.html

Foto: Globe Aerosolen zonfotometer

GLOBE Aerosolen zonfotometer

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu