K

 • Kaderrichtlijn Water (KRW)

  De Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen.

 • Kinkhoest
 • Klebsiella

  Klebsiella zijn bacteriën die oorspronkelijk voorkomen in de darmen, waar ze geen ziekte veroorzaken. Klebsiella Oxa-48 is een bijzondere variant van de bacterie. Deze variant heeft eigenschappen die ervoor zorgen dat hij bijna alle antibiotica kan afbreken. Hierdoor is het moeilijk om een infectie met deze bacterie te behandelen.

 • Kleurenpoeders bij evenementen

  Kleurenpoeders worden gebruikt bij evenementen, zoals Color Runs. Sommige van deze poeders zijn brandbaar, stofexplosief of kunnen gezondheidseffecten veroorzaken. Bij het gebruik van kleurenpoeders bij een evenement, moeten er maatregelen worden genomen om nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken.

 • Klimaatverandering

  Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen, de hoeveelheid en intensiteit van neerslag zijn toegenomen en zeer warme dagen komen vaker voor. Klimaatverandering heeft effect op de landbouw, de verspreiding van ziekteverwekkers, de drinkwatervoorziening, de hoogwaterbescherming en talloze andere terreinen. Het RIVM brengt voor de kennisvelden volksgezondheid, infectieziekten en milieu de relatie met klimaatverandering in kaart.

 • Klinische Vaccinstudies

  Doorlink van Klinische Vaccinstudies naar Vaccinonderzoek

 • Knaagdieronderzoek
 • Kosteneffectiviteit van preventie

  De website 'Kosteneffectiviteit van preventie' bevat een compleet overzicht van economische evaluaties van preventieve interventies die sinds 2005 zijn gepubliceerd. Deze economische evaluaties zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de preventieve interventie zich op richt, volgens de ICD-10 codering.

 • Kwik

  Kwik heeft meer negatieve gevolgen voor de gezondheid dan de meeste mensen denken. Het kan in uw woning terechtkomen nadat een kwikthermometer, -barometer, -bloeddrukmeter, spaarlamp of tl-lamp breekt. Kwik verdampt langzaam en hierbij komt een giftige damp vrij. Zorg ervoor dat het kwik op de juiste manier wordt opgeruimd om gezondheidsschade te voorkomen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu