Klimaatverandering en gezondheid

Het RIVM brengt momenteel, samen met andere instituten, de laatste inzichten over de effecten van klimaatverandering op gezondheid in kaart. Deze uitwerking dient als input voor de Nationale Adaptatiestrategie (2016). Het rapport zal naar verwachting eind 2014 worden uitgebracht.

Voor het Deltaprogramma heeft het RIVM, samen met Deltares en KWR, onderzocht wat de effecten zijn van klimaatverandering op de drinkwatervoorziening. Bij alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater, staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van de klimaatverandering. 

Maatregelen

Maatregelen zijn nodig om het water in de toekomst geschikt te houden voor de drinkwaterbereiding. Het RIVM heeft daarom met waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en de rijksoverheid in kaart gebracht welke maatregelen kansrijk zijn. Het gaat hierbij om beleidsmaatregelen, aanpassingen in het watersysteem en een uitgebreidere zuivering door de drinkwaterbedrijven. Een combinatie van deze maatregelen is het meest effectief, omdat op de meeste innamepunten meerdere knelpunten aan de orde zijn en deze per innamepunt kunnen verschillen.

kraanwater

kan met drinkwater uit kraan

Home / Onderwerpen / K / Klimaatverandering / Klimaatverandering en gezondheid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu