Kosteneffectiviteit van preventie

De literatuurdatabase 'Kosteneffectiviteit van preventie' bevat een compleet overzicht van economische evaluaties van preventieve interventies die sinds 2005 zijn verschenen. Deze economische evaluaties zijn gerubriceerd naar de ziekte of aandoening waar de preventieve interventie zich op richt.
weegschaal

Een aantal interventies, dat - op het moment van schrijven - nog niet systematisch in Nederland is ingevoerd en waarvan eerste aanwijzingen zijn dat deze (kosten)effectief en kansrijk zijn voor implementatie, is uitgewerkt in de vorm van factsheets. Alleen deze factsheets zijn RIVM publicaties.

Wegwijzer

De studies en factsheets zijn te vinden onder Economische evaluaties. Onder Achtergrondliteratuur staan methodologische en beschouwende artikelen op het terrein van kosteneffectiviteit van preventie. In Over kosteneffectiviteit van preventie wordt ingegaan op het ontstaan van deze literatuurdatabase. Hier staat ook informatie over de opbouw en het onderhoud van deze database. 

Home / Onderwerpen / K / Kosteneffectiviteit van preventie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu