Factsheet Vaccinatie van ouderen ter preventie van gordelroos

Vaccinatie van ouderen ter preventie van gordelroos (van Gils et al., 2009) Voor literatuurreferenties zie rapport. Nieuwe literatuur met hyperlink staat onderaan dit document

Het gezondheidsprobleem

Gordelroos (herpes zoster) wordt door hetzelfde virus veroorzaakt als waterpokken (varicella), namelijk het varicellazostervirus. Na een infectie met dit virus (waterpokken) trekt het virus zich terug in de sensibele ganglia naast de wervelkolom. In een periode van verminderde weerstand kan het virus gereactiveerd worden en ontstaat gordelroos. Gordelroos bestaat uit blaasjes in het verzorgingsgebied van een sensibel ganglion (dermatoom). De ziekte gaat gepaard met hevige pijn en is, zolang er blaasjes zijn, besmettelijk. In sommige gevallen ontstaat na het verdwijnen van de blaasjes heftige pijn, de zogenoemde postherpetische neuralgie. Gordelroos kan ernstig en zeer invaliderend zijn; het beloop is vaak langdurig. De incidentie op basis van huisartsconsulten bedroeg in de periode van 2002-2007 ruim 3 gevallen per 1000. De incidentie neemt toe met de leeftijd en is hoger voor vrouwen dan voor mannen (Verheij et al., 2008; NIVEL). In de periode 2000-2007 werden gemiddeld 18 sterfgevallen per jaar geregistreerd (CBS, 2008k). In 2,3 op de 100.000 ziekenhuisopnamen per jaar was gordelroos de hoofddiagnose (Prismant, 2007b).

Huidig beleid

Op dit moment is varicellazostervaccinatie niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vaccinatie tegen waterpokken wordt opnieuw door de Gezondheidsraad beoordeeld zodra aanvullende gegevens over de frequentie van complicaties die in 2006-2007 verzameld worden beschikbaar zijn. In dat kader is recent een studie uitgevoerd onder personen die wegens varicella in het ziekenhuis zijn opgenomen. Binnen twee jaar zal de Gezondheidsraad adviseren over de wenselijkheid om herpes zostervaccinatie in een algemeen vaccinatieprogramma op te nemen. Het vaccin is nog niet verkrijgbaar in Nederland en vaccinatie tegen gordelroos is niet eenvoudig inpasbaar in het RVP (Gezondheidsraad, 2007g).

Interventie

Een vaccin ter preventie van herpes zoster en postherpetische neuralgie bij mensen van 60 jaar en ouder.

Effectiviteit

De conclusie van Oxman et al. in een publicatie van een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek was dat het herpes zostervaccin, toegepast bij mensen van 60 jaar en ouder, een significante afname liet zien van de ziektelast veroorzaakt door herpes zoster (61,1 %), de incidentie van herpes zoster (51,3 %) en de incidentie van postherpetische neuralgie (66,5 %) (Oxman et al., 2005). Er was een duidelijke afname van effectiviteit voor oudere leeftijdsgroepen (≥ 70 jaar).

Kosteneffectiviteit

In een economische evaluatie uit de VS komen Pellisier et al. tot de berekening dat bij het vaccineren van personen boven de 60 jaar vergeleken met geen vaccinatie de ICER per QALY vanuit het gezondheidszorgperspectief $ 18.439 is (90 % BI: kostenbesparend $ -50.232) (2007 € 16.799:90 % BI: kostenbesparend 2007 € -45.711) (Pellissier et al., 2007). De sensitiviteitsanalyse laat zien dat de schatting robuust is voor alle inputparameters. Momenteel wordt een kosteneffectiviteitsstudie uitgevoerd voor de Nederlandse situatie.

Economische evaluaties gepubliceerd na verschijnen factsheet

Le & Rothberg, 2017

Blank et al., 2017

Hoshi et al., 2017

Boccalini et al., 2016

Le & Rothberg, 2016

Coretti et al., 2016

Belchior et al., 2016

Lopez-Belmonte et al., 2016

Le & Rothberg, 2015

Rothberg et al., 2007

Gelb, 2008

Brisson et al., 2008

Lieu et al., 2008

Najafzadeh et al., 2009

van Hoek et al., 2009

Moore et al., 2010

van Lier et al., 2010

Annemans et al., 2010

Preaud et al., 2015

de Boer et al., 2014

Hedden et al., 2014

Ultsch et al., 2013

McGarry et al., 2013

Bresse et al., 2013

de Boer et al., 2013

Comba et al., 2012

Bilcke et al., 2012

Szucs et al., 2011

van Hoek et al., 2011

Home / Onderwerpen / K / Kosteneffectiviteit van preventie / Economische evaluaties / Factsheet Vaccinatie van ouderen ter preventie van gordelroos

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu