Factsheet Hepatitis C casefinding

Hepatitis C casefinding (van Gils et al., 2009) Voor literatuurreferenties zie rapport. Nieuwe literatuur met hyperlink staat onderaan dit document

Het gezondheidsprobleem

Een besmetting met het hepatitis C-virus leidt tot een leverontsteking. Overdracht van het virus geschiedt met name door bloed-bloedcontact, bijvoorbeeld injecterende drugsgebruikers of blootstelling aan geïnfecteerd bloed. Bij een kleine minderheid van de geïnfecteerde mensen komt het tot acute ziekteverschijnselen (algehele malaise en geelzucht). Meestal is de acute infectie subklinisch. Na tien tot twintig jaar ontstaat bij 10-20 % van de geïnfecteerden levercirrose. Levercirrose geeft weer een kans van 1-4 % om leverkanker te krijgen. Een verhoogde kans om levercirrose te ontwikkelen bestaat bij mannen, een hogere leeftijd op het tijdstip van infectie, wanneer de besmette persoon alcohol gebruikt of intraveneus drugs gebruikt en een co-infectie met hiv of hepatitis B heeft. Onder injecterende drugsgebruikers kan de prevalentie van hepatitis C oplopen tot 70-80 %. Ook onder niet-injecterende drugsgebruikers is de prevalentie relatief hoog: 10-15 %. In bepaalde migrantengroepen is er ook een verhoogde prevalentie. De prevalentie van hepatitis C antistoffen onder de algemene bevolking wordt geschat op 0,3-04 %. De prevalentie van hepatitis C-antistoffen onder de Amsterdamse bevolking is 0,7 %. Dit duidt erop dat in grote steden de prevalentie hoger is dan gemiddeld (Baaten et al., 2007). Voor hepatitis C geldt een meldingsplicht (LCI/RIVM, 2005a).

Huidig beleid

Er wordt alleen op hepatitis C gescreend als mensen bloeddonor willen worden. De standaardbehandeling bestaat uit een behandeling met een combinatie van interferonen en antivirale middelen gedurende 24 tot 48 weken afhankelijk van het genotype (LCI/RIVM, 2005a).

Drie interventies

Casefinding in de eerstelijnszorg Casefinding in klinieken voor seksueel overdraagbare aandoeningen Casefinding bij drugsgebruikers in de gevangenis

Effectiviteit

Baaten et al. concludeerden in hun onderzoek onder de Amsterdamse bevolking dat er actieve casefinding moet komen naar hepatitis C op basis van de tweemaal zo hoge prevalentie vergeleken met de algemene bevolking. Bij gebrek aan een vaccin is casefinding samen met behandeling van groot belang in de preventie van langetermijnconsequenties van hepatitis C (Baaten et al., 2007).

Kosteneffectiviteit

Thomson Coon et al. deden onderzoek naar de kosteneffectiviteit van casefinding. In het onderzoek werden twee strategieën beschreven. Eén was populatiebreed, waarbij alle patiënten bij het bezoek aan de huisarts getest werden op hepatitis C. In de tweede strategie werden alleen patiënten getest met een verhoogd risico op hepatitis C. De populatiestrategie kende een ICER van £ 15.493 per QALY (2007 € 23.394), de risicogroepstrategie een ICER van £ 16.493 per QALY (2007 € 24.904) (Thompson Coon et al., 2006). Honeycutt et al. beschrijven een gemiddelde kosteneffectiviteitsratio van $ 25 (2007 € 23) per positieve test van iemand die terugkomt voor de testuitslag, wanneer alle injecterende drugsgebruikers worden getest (Honeycutt et al., 2007). Sutton et al. concluderen dat het mondeling navraag doen bij gevangenen of ze positief getest zijn op hepatitis C en/of ze gebruikmaken van drugs middels injectie en het op basis hiervan aanbieden van een ELISA-test, een ICER van £ 2102 per ontdekte hepatitis C (2007 € 2985) heeft vergeleken met geen verbale screening en niet testen. Geen verbale screening voorafgaande aan een test heeft een ICER van £ 3107 per ontdekte hepatitis C (2007 € 4412). Geen verbale screening voorafgaand aan een test vergeleken met wel een verbale screening heeft een ICER van £ 6766 per ontdekte hepatitis C (2007 € 9608) (Sutton et al., 2006).

1, 2 en 3 Castelnuovo et al. beschreven de kosteneffectiviteit van systematische casefinding onder injecterende drugsgebruikers in: huisartsenpraktijk, gevangenis, kliniek voor alcohol en drugsverslaving. De overall ICER (£/QALY) bedroeg £ 16.514 (2007 € 24.936). De probabilistische sensitiviteitsanalyse toont aan dat bij een drempelwaarde van £ 20.000 (2007 € 30.000) de kans op kosteneffectiviteit 64 % is (Castelnuovo et al., 2006).

Economische evaluaties gepubliceerd na verschijnen factsheet

Helsper et al., 2017

Martin et al., 2013

Miners et al., 2013

Nakamura et al., 2008

Sutton et al., 2008

Tramarin et al., 2008

Helsper et al., 2011

Home / Onderwerpen / K / Kosteneffectiviteit van preventie / Economische evaluaties / Factsheet Hepatitis C casefinding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu