Over kosteneffectiviteit en preventie

Sinds 2003 vraagt het ministerie van VWS jaarlijks aan het RIVM om nieuwe preventieve kosteneffectieve interventies te signaleren met 'kansen voor het volksgezondheidsbeleid' (De Wit et al., 2007; Van den Berg et al., 2008a; van Gils et al., 2008; van Gils et al., 2009). De resultaten hiervan staan op deze site.

Ontstaan kosteneffectiviteit van preventie 

In de voorbereiding van de preventienota 'Langer gezond leven' (2003) heeft het ministerie van VWS aan het RIVM gevraagd om voorbeelden te geven van preventieve maatregelen met positieve economische effecten. Dit heeft geleid tot een overzicht van achttien kosteneffectieve preventieve maatregelen op basis van expertinterviews en literatuuronderzoek (Dirkmaat et al., 2003).

Resultaten literatuuronderzoek

Tijdens het Kamerdebat over de preventienota 'Langer gezond leven' is toegezegd om te bekijken welke nieuwe preventieactiviteiten op korte termijn effecten en kostenbesparingen opleveren. Literatuuronderzoek heeft destijds geleid tot een overzicht van tien preventieve maatregelen die nog niet in Nederland ingevoerd zijn en in tenminste drie economische evaluaties een gunstige verhouding tussen kosten en effecten laten zien (Vijgen et al., 2005).

Kansen voor het volksgezondheidsbeleid 

Van 2007 tot 2009 heeft het RIVM jaarlijks een rapport opgeleverd waarin de 'kansen voor het volksgezondheidsbeleid' zijn beschreven. Deze resultaten zijn terug te vinden op deze site. Sinds 2010 worden de resultaten niet meer in een rapport beschreven, maar alleen nog via deze website. 

 

Home / Onderwerpen / K / Kosteneffectiviteit van preventie / Over kosteneffectiviteit en preventie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu