L

 • Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV)

  Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft als doel het ontwikkelen, coördineren en afstemmen van een landelijk eenduidig en praktisch beleid op het gebied van de technische hygiënezorg. Dit doet zij door richtlijnen te ontwikkelen, als vraagbaak en communicatiekanaal te fungeren en door voorlichtingsmaterialen en aanverwante zaken te ontwikkelen.

 • Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit

  In het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB) wordt op landbouwbedrijven en in bosgebieden de bodemkwaliteit in kaart gebracht. Het LMB, gericht op de chemische bodemkwaliteit, is in 2013 geïntegreerd met het biologische bodemmeetnet.

 • Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

  Inleiding tot het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

 • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

  Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit is opgebouwd uit circa 350 vaste meetpunten verspreid over geheel Nederland. In het meetnet wordt de kwaliteit van het ondiep en middeldiep grondwater in Nederland vastgesteld. Daartoe kan op elk meetpunt via een permanent geïnstalleerde grondwaterput het grondwater opgepompt worden vanaf een diepte van circa 10, 15 en 25 meter onder maaiveld.

 • Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

  De meetwaarden van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit zijn te vinden op onderstaande link.

 • LCI-draaiboeken

  De draaiboeken geven richting aan het dagelijks werk of juist uitzonderlijke situaties in de infectieziektebestrijding. Ze geven een stapgsgewijze aanpak voor een uitbraak van een infectieziekte.

 • LCI-richtlijnen
 • Leefstijlmonitor

  De Leefstijlmonitor verzorgt de gegevensverzameling op het gebied van leefstijl-gerelateerde thema’s, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, bewegen en voeding.

 • Legionella

  Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken (legionellose). Deze aandoening heeft twee bekende ziektebeelden: legionellapneumonie (veteranenziekte), een ernstige vorm van longontsteking en Pontiac fever, een griepachtige aandoening.

 • Leishmaniasis

  Verschillende Leishmania-soorten veroorzaken de ziekte leishmaniasis. Deze eencellige parasiet kan verschillende gradaties van de ziekte veroorzaken, afhankelijk van de soort Leishmania waarmee men geïnfecteerd raakt.

 • Lepra

  Lepra is een besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Lepra kan leiden tot ernstige vervormingen van onder andere handen, voeten en het gezicht. Wereldwijd komt de ziekte voornamelijk voor onder armere bevolkingsgroepen. In Nederland is lepra een importziekte.

 • Leptospirose

  De ziekte van Weil is een van dier op mens besmettelijke ziekte die ernstige gevolgen kan hebben. Over de hele wereld komt de ziekte voor, maar in Nederland is de aandoening zeldzaam. Sinds 2014 zien we een toename van meldingen van de ziekte van Weil. Waar de stijging door komt is nog niet duidelijk. Mogelijk spelen meerdere factoren een rol; de milde winters kunnen leiden tot een toename van ratten en muizen, evenals een toename van waterrecreatie door warme zomers.

 • Leverbot, fasciolose

  Leverbotinfectie (fasciolose) wordt veroorzaakt door de platworm Fasciola hepatica (of Fasciola gigantica in de tropen) die in de lever en galgangen van herkauwers leeft en eventueel de mens kan besmetten.

 • Life Cycle Assessment (LCA)

  De milieugerichte LevensCyclus Analyse (LCA) is een belangrijk instrument voor de overheid om het milieubeleid vorm te geven; voor de wetenschap om het milieubeleid te onderbouwen en voor het bedrijfsleven om het milieubeleid uit te voeren.

 • Listeriose

  Listeriose is een infectieziekte. Mensen krijgen het door een bacterie: de listeriabacterie. Deze bacterie zit meestal in voedsel maar kan ook in dieren, in de grond, in water of op groenten zitten.

 • Loketgezondleven

  Op Loketgezondleven.nl vinden professionals informatie en interventies voor gezond-heidsbevordering en preventie in hun (lokale) praktijk.

 • Longontsteking

  Longontsteking (pneumonie) is een veelvoorkomende aandoening van de lage luchtwegen. Het veroorzaakt vooral bij ouderen veel ziekte en kan leiden tot sterfte. Longontsteking is een ontsteking van de longblaasjes en het weefsel dat daar om heen ligt. Longontsteking is vaak het gevolg van een infectie. De meest voorkomende klachten zijn koorts, hoesten en/of pijn bij inademing.

 • Lovi Besloten
 • Lucht

  Luchtverontreiniging is schadelijk voor mens en natuur. Daarom is het belangrijk om de uitstoot van vervuilende stoffen te beperken. Het RIVM monitort de hoeveelheid van deze stoffen in de lucht, onderzoekt effecten van luchtverontreiniging en levert kennis waarop overheden maatregelen kunnen baseren.

 • Luchtweginfecties

  Een luchtweginfectie of respiratoire infectie is een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. In de ingeademde lucht kunnen zich allerlei ziekteverwekkers bevinden, zoals virussen en bacteriën.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu