Ship Sanitation Certificatie

In 2008 is de herziene versie van de International Health Regulations (IHR) van de WHO in werking getreden. De IHR heeft tot doel de internationale verspreiding van infectieziekten te beheersen.

De IHR regelt onder andere het Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) en het Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC). Deze certificaten vervangen de oude ontrattingscertificaten.
Op schepen die internationale reizen maken moet een geldig SSCC óf SSEC aanwezig zijn. Welk certificaat men krijgt wordt bepaald door de bevindingen bij de inspectie: is alles in orde, dan wordt het SSCEC afgegeven, men is dan vrijgesteld (Exemption) van het nemen van sanitaire maatregelen. Worden zaken gevonden die maatregelen vergen, dan wordt na afronding daarvan het SSCC afgegeven.

Ship sanitation

WHO SSC handboek 2011

Werkinstructies NL Ship Sanitation

WHO Guide to ship sanitation

Home / Onderwerpen / L / Landelijk Centrum Hygiene en Veiligheid (LCHV) / Ship Sanitation Certificatie

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu