Opbouw put

Opbouw van een grondwaterput met 3 filters

Opbouw

De putten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) zijn opgebouwd uit één tot drie filters per put (zie onderstaande figuur). De configuratie met drie filters komt veruit het meest voor. Deze filters zijn op circa 10 meter (filter 1, Øinw 57 mm), 15 meter (filter 2, Øinw 25 mm) en 25 meter (filter 3, Øinw 57 mm) onder maaiveld geïnstalleerd. De lengte van alle filters is 2 meter. De filters op 10 en 25 meter worden gebruikt voor de bemonstering. Het filter op 15 meter diepte is een reservefilter. Dit filter wordt gebruikt als filter 1 of 3 niet bemonsterd kan worden.

Opbouw van een grondwaterput met 3 filters

Indeling filters

De filters van het LMG zijn ingedeeld naar diep (filter 3) en ondiep (filter 1), de hoofdgrondsoort en of het filter in zoet of zout water staat. Het water valt in de categorie zout als in alle meetjaren tot 1997 de chloorconcentratie > 1.000 mg/l bedroeg. In onderstaande tabel is deze categorie-indeling weergegeven, met het aantal filters sinds 2010.

Tabel Categorie-indeling filters LMG, met de aantallen sinds 2010

Categorie

Diep/ondiep

Gebied

Zoet/zout

Filters

A

Ondiep

Zand

Zoet

211

B

Diep

Zand

Zoet

201

C

Ondiep

Niet-zandgebieden

Zoet

110

D

Diep

Niet-zandgebieden

Zoet

98

E

Ondiep

Alle

Zout

22

F

Diep

Alle

Zout

34

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu