Lössregio

Informatie over de monsterneming in de Lössregio.

Grondwater vaak erg diep in de Lössregio

Op lössgrond, maar ook droge zandgrond zit het grondwater vaak dieper dan vijf meter onder het maaiveld. In dat geval is het niet mogelijk om het grondwater op een eenvoudige manier op te pompen. Ook het boren zou erg veel tijd in beslag nemen. Bij grondwaterstanden dieper dan vijf meter wordt daarom het bodemvocht bemonsterd.

verzameling grondmonsters in de l?ss

Bodemvocht: boren en grond verzamelen

Voor het bodemvocht bemonsteren we met een Edelmanboor een traject van 150 – 300 cm beneden maaiveld. De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd naar het analyselaboratorium van het TNO. Hier wordt de verzamelde grond overgebracht in buizen en gecentrifugeerd. Het aangehechte grondwater wordt uit de grond geslingerd, opgevangen en vervolgens geanalyseerd op diverse componenten, waaronder nitraat, fosfaat en zware metalen.

De weersgesteldheid is van invloed op de monstername van bodemvocht. Bij regen worden de boorkernen nat en treedt er verdunning op. Bij felle zon is er grote kans op verdamping van het bodemvocht. Om hier zo min mogelijk last van te hebben bemonsteren we in de periode oktober tot en met december.

Grondwater: boren

Als het grondwater niet te diep zit dan bemonsteren we het water. We boren dan handmatig tot aan de bovenste meter van het grondwater. In het boorgat plaatst de veldwerker een monsternemingslans. De monsterneming kan dan direct beginnen. Dit is de openboorgatmethode. Ook het grondwater wordt gekoeld getransporteerd naar het analyselaboratorium van het TNO en daar geanalyseerd.

Aantal en selectie van monsterpunten

Op ieder bedrijf selecteren we steeds zestien monsterpunten. De verdeling is gebaseerd op de grootte van de percelen. Hoe groter het aandeel van een perceel in het totale bedrijfsoppervlak, hoe meer monsterpunten daarin bemonsterd worden.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu