Grondwater

Uitleg van bepalingen in het grondwater

In het veld worden gelijk met de monsterneming van het grondwater (het verzamelen van dit water in monsterflessen) op ieder monsterpunt een aantal bepalingen uitgevoerd. De belangrijkste zijn hieronder samengevat.

Algemeen:

  • GPS-co√∂rdinaten van het monsterpunt
  • grondwaterstand
  • weersgesteldheid
  • luchttemperatuur

Grondwater:

Bodem:

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu