Resultaten van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

De stikstofconcentratie in het recente neerslagoverschot op landbouwbedrijven vertoont een dalende trend. Deze daling hangt samen met het mestbeleid van de afgelopen decennia. Andere componenten laten weinig verandering zien.

Nitraat is de belangrijkste stikstofcomponent. Sinds het begin van de jaren negentig vertoont de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater onder landbouwbedrijven een dalende trend (Figuur 1). Dit duidt erop dat het mestbeleid van de overheid gedurende de afgelopen jaren een positief effect heeft gehad op de waterkwaliteit. Deze daling is minder duidelijk over recente jaren. In Figuur 2 zijn de nitraatconcentraties voor de Zand- en de Kleiregio gecorrigeerd voor onder andere weersinvloeden.

Trendlijn nitraatconcentratie per hoofdgrondsoortregio 1992-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Gemiddelde nitraatconcentratie in het uit de wortelzone spoelende water per hoofdgrondsoortregio en jaar voor de periode 1992-2015 (gemeten) 

Gestandaardiseerde trendlijn 1992-2015 Zand en Klei

Figuur 2. Gemiddelde nitraatconcentratie in het uit de wortelzone spoelende water in de Zand -en Kleiregio (gecorrigeerd) 

De nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt uit de wortelzone is gemiddeld hoger op landbouwbedrijven in de Zand- en Lössregio dan op bedrijven in de Klei- en Veenregio. De grondsoort blijkt een belangrijke factor voor de concentratie van nutriënten in het water op landbouwbedrijven. De invloed van de grondsoort is minstens zo groot als de invloed van het bedrijfstype en daarmee de bemestingspraktijk.

Jaarrapportages, trends en achtergronden

De onderliggende pagina’s behandelen achtereenvolgens de waterkwaliteitsresultaten, verkregen in het Basismeetnet en in het Derogatiemeetnet, gevolgd door informatie over invloeden en achtergronden. Informatie over landbouwpraktijk- en bemestingsgegevens is te vinden op de LMM-website van de WUR.

Home / Onderwerpen / L / Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid / Resultaten van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu