Kleiregio 2011

Overzichtstabel met de resultaten van bedrijfsvoering en waterkwaliteit in de Kleiregio

Tabel 1 Overzichtstabel Kleiregio 2011

 

Melkvee

Akkerbouw

Overige

Uitspoelend water

 

 

 

Nitraat mg/l

14

31

19

Fosfor mg/l

0,27

0,10

0,10

 Aantal bedrijven

 53

 29

 11

 

 

 

 

Slootwater (zomer)

 

 

 

Stikstof mg/l

2,6

2,9

2,3

Fosfor mg/l

0,74

0,43

0,31

Aantal bedrijven 

 50

 29

 11

 

 

 

 

Slootwater (winter)

 

 

 

Stikstof mg/l

 3,7

 4,6

 4,0

Fosfor mg/l

 0,28

 0,16

 0,12

Aantal bedrijven

52

29

11

<gepubliceerd april 2015>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu