Stikstof in slootwater naar bedrijfstype en grondsoort (2011)

Tabel 1 Opgeloste stikstofconcentraties in slootwater in meetjaar 2011: gemiddelde en mediane waarde, voor winter- en zomerseizoen.

Regio & bedrijfstype

Winterseizoen

Zomerseizoen

 

 Gemiddelde (mg/l)

 Mediaan (mg/l)

 Gemiddelde (mg/l)

 Mediaan (mg/l)

 Klei

akkerbouw

melkvee

overig

 

gewogen gemiddelde

 

4,6

3,7

4,0

 

4,0

 

4,8

2,9

3,0

 

3,5

 

2,9

2,6

2,3

 

2,7

 

2,8

2,1

1,8

 

2,2

Veen

melkvee

 

4,8

 

4,6

 

2,3

 

2,2

Zand

akkerbouw

melkvee

hokdier*

overig*

 

gewogen gemiddelde

 

11,0

7,0

-

-

 

9,6

 

7,7

5,5

-

-

 

7,6

 

5,9

5,1

-

-

 

5,5

 

3,9

2,8

-

-

 

3,6

* Bij minder dan 7 bedrijven wordt geen gemiddelde of mediaan getoond

De opgelost stikstofconcentratie in de winter is bijna twee keer zo hoog als in de zomer. In de Lössregio komen op de bedrijven praktisch geen sloten voor.

Grafiek met de concentratie N-Totaal in slootwater in mg/l, Kleiregio in 2011, zomer- en winterperiode

Figuur 1 Spreiding van bedrijfsgemiddelde opgelost stikstofconcentraties in het slootwater, per bedrijfstype in de Kleiregio. <uitleg boxplot>

terug naar overzichtstabel

Grafiek met de concentratie N-Totaal in slootwater in mg/l, Veenregio in 2011, zomer- en winterperiode

Figuur 2 Spreiding van bedrijfsgemiddelde opgelost stikstofconcentraties in het slootwater, per bedrijfstype in de Veenregio. <uitleg boxplot>

terug naar overzichtstabel

Grafiek met de concentratie N-Totaal in slootwater in mg/l, Zandregio in 2011, zomer- en winterperiode

Figuur 3 Spreiding van bedrijfsgemiddelde opgelost stikstofconcentraties in het slootwater, per bedrijfstype in de Zandregio. <uitleg boxplot>

terug naar overzichtstabel

<gepubliceerd april 2015, gewijzigd november 2015>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu