Veenregio 2011

Overzichtstabel met de resultaten van bedrijfsvoering en waterkwaliteit in de Veenregio

Tabel 1 Overzichtstabel Veenregio 2011

 

Melkvee

Uitspoelend water

 

Nitraat mg/l

5,4

Fosfor mg/l

0,38

 Aantal bedrijven

 48

 

 

Slootwater (zomer)

 

Stikstof mg/l

2,3

Fosfor mg/l

0,20

Aantal bedrijven

46

 

 

 Slootwater (winter)

 

Stikstof mg/l

4,8

Fosfor mg/l

0,14

Aantal bedrijven

47

<gepubliceerd april 2015>

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu