Fosfor in slootwater naar bedrijfstype en grondsoort (2012)

Overzichtstabel en grafieken met spreiding van het bedrijfsgemiddelde, per grondsoortregio

Tabel 1 Gemiddelde en mediane opgelost fosforconcentratie (mg/l) per regio, in het slootwater in 2012, voor winter- en zomerseizoen.

Regio & bedrijfstype

Winterseizoen

Zomerseizoen

 

 Gemiddelde (mg/l)

Mediaan (mg/l)

Gemiddelde (mg/l)

Mediaan (mg/l)

Klei

akkerbouw

melkvee

overig

 

gewogen gemiddelde

 

0,16

0,27

0,21

 

0,23

 

0,06

0,20

0,07

 

0,11

 

0,52

0,88

0,56

 

0,72

 

0,34

0,71

0,39

 

0,50

Veen

melkvee

 

0,17

 

0,12

 

0,38

 

0,25

Zand 

akkerbouw

melkvee

hokdier*

overig*

  

gewogen gemiddelde

 

0,08

0,08

-

-

 

0,10

 

0,04

0,03

-

-

 

0,04

 

0,09

0,08

-

-

 

0,16

 

0,04

0,02

-

-

 

0,03

*In 2012 waren er te weinig overige bedrijven om de data voor dit bedrijfstype weer te geven. Deze bedrijven zijn wel meegenomen in het gewogen gemiddelde.

De gemeten opgelost fosforconcentraties in de zomer zijn in de Klei- en Veenregio vaak meer dan tweemaal zo hoog als in de winter.

 

Fosfor in slootwater in mg/l, Kleiregio 2012

Figuur 1 Spreiding van bedrijfsgemiddelde opgelost fosforconcentraties (mg/l) in het slootwater, per bedrijfstype in de Kleiregio in 2012. <uitleg boxplot> 

Terug naar overzichtstabel

 

Fosfor in slootwater in mg/l, Veenregio 2012

Figuur 2 Spreiding van bedrijfsgemiddelde opgelost fosforconcentraties (mg/l) in het slootwater voro het enige gerapporteerde bedrijfstype in de Veenregio in 2012. <uitleg boxplot>  

Terug naar overzichtstabel

 

Fosfor in slootwater in mg/l, Zandregio 2012

Figuur 3 Spreiding van bedrijfsgemiddelde opgelost fosforconcentraties (mg/l) in het slootwater, per bedrijfstype in de Zandregio in 2012. <uitleg boxplot>  

Terug naar overzichtstabel

<gepubliceerd januari 2016> 

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu