Stikstof in slootwater in 2013

Gegevens van stikstofconcentraties in slootwater

Tabel 1. Opgelost stikstofconcentraties (mg N/l) in slootwater in meetjaar 2013: gemiddelde en mediaanwaarde

 

Winterseizoen

 

Zomerseizoen 

 

Regio & bedrijfstype 

Gemiddelde 

Mediaan 

Gemiddelde 

Mediaan 

Klei 

 

 

 

 

Akkerbouw

6,0

5,7 

2,5 

1,7 

Melkvee 

3,4 

2,4 

2,6 

1,6 

Overig 

3,1

2,7 

1,5 

1,5 

Gewogen gemiddelde

4,2

2,8

2,4

1,6

Veen

 

 

 

 

Melkvee 

4,2 

4,0 

2,3 

2,1 

Zand 

 

 

 

 

Akkerbouw 

12 

8,7 

5,0 

3,1 

Melkvee 

6,5 

4,6 

3,1 

2,4 

Hokdier* 

Overig* 

Gewogen gemiddelde

8,4 

6,0 

3,8 

2,7 

*In 2013 waren er te weinig bedrijven (<7) om de data voor dit bedrijfstype weer te geven. Deze bedrijven zijn wel meegenomen in het gewogen gemiddelde.

De stikstofconcentratie in de winter is gemiddeld altijd hoger dan in de zomer. Voor de Lössregio zijn geen gegevens omdat op deze bedrijven praktisch geen sloten voorkomen.

Spreiding van bedrijfsgemiddelde opgelost stikstofconcentraties in het slootwater per regio, zonder onderscheid voor bedrijfstype in winter- en zomerseizoen.

Figuur 1. Spreiding van bedrijfsgemiddelde opgelost stikstofconcentraties in het slootwater per regio, zonder onderscheid voor bedrijfstype in winter- en zomerseizoen. <uitleg boxplot>

Zie ook: Overzichtstabel en grafieken met spreiding van het bedrijfsgemiddelde, per grondsoortregio 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu