Fosfor

Invloed van grondsoort en waterhuishouding op uitspoelings- en slootwater

In zowel het uitspoelingswater als het slootwater zijn de verschillen in fosforconcentraties tussen grondsoortregio's vaak tegengesteld aan wat voor stikstof en nitraat gevonden wordt. De hoogste opgelost fosforconcentraties worden gemeten in de veenregio, de laagste in de zand- en lössregio (Figuur 1). De hoge opgelost fosforconcentratie in het uitspoelingswater van de klei, en vooral de veenregio wordt veroorzaakt door de afbraak van organisch materiaal.

 

fosfor ortho en organisch naar grondsoort 2008-2010 uitspoeling en slootwater

Figuur 1 Gemiddelde opgelost fosforconcentratie (uitgesplitst als ortho-fosfaat en opgelost organisch fosfor) in het uitspoelende water en slootwater, zonder onderscheid tussen bedrijfstypen; gemiddelde gegevens over de jaren 2008 - 2010

De opgelost fosforconcentratie in het slootwater van de veenregio is opvallend lager dan die in het uitspoelingswater. Hierbij moet aangetekend worden dat de slootwatergegevens de wintersituatie betreffen (’s zomers is het beeld anders: zie de factor Seizoen). Mogelijke verklaringen voor dit verschijnsel zijn:

  • De kwaliteit van het slootwater in de veenregio wordt meer bepaald door oppervlakkig afstromend water (greppelwater) dan uitspoelingswater;
  • Slootwaterkwaliteit wordt beïnvloed door kwel van relatief voedselarm grondwater. ’s Winters wordt vaak bemaling toegepast in veengebieden.
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu