Slootwater

Concentratie van verschillende parameters en de ionenbalans als functie van de grondsoort

De verdeling van de ionen in het slootwater (Figuur 1) vertoont grote overeenkomst met die in het uitspoelende water.
In het slootwater van de kleiregio is de concentratie aan macro-ionen licht hoger dan in het uitspoelend water. In de veenregio is dat net omgekeerd; daar wordt een hogere concentratie aangetroffen in het uitspoelende water. In de zandregio is vrijwel geen verschil tussen uitspoelend water en slootwater wat betreft de verdeling van macro—ionen.

ionconcentratie per grondsoort 2008-2010 slootwater

Figuur 1 Concentratie kationen (blauw) en anionen (geel-rood) in het slootwater, gemeten in de periode 2008-2010, voor alle bedrijfstypen gecombineerd. Bicarbonaat, dat niet gemeten is, is niet opgenomen.

In het slootwater is calcium minder dominant aanwezig dan in het uitspoelende water. Chloride daarentegen vormt in slootwater een belangrijker anion dan in het uitspoelend water (Figuur 2). 

concentratieverdeling ionen per grondsoort 2008-2010 slootwater

Figuur 2 Relatief aandeel van de kationen (blauw) en anionen (geel-rood) in de ionenbalans van het slootwater, gemeten in de periode 2008-2010, voor alle bedrijfstypen gecombineerd. Bicarbonaat is berekend als sluitpost van de balans.

 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu