Leefstijlinterventies webpagina

In Nederland werken veel organisaties aan de verbetering van de gezondheid. Zij nemen maatregelen en geven adviezen die mensen moeten helpen bij het ontwikkelen van gezonder gedrag. Deze activiteiten noemen we leefstijlinterventies. Vaak liggen onderzoeksresultaten aan de basis van deze leefstijlinterventies.

Wat doet het RIVM?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzamelt, valideert en integreert wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over leefstijlinterventies.
Van veel leefstijlinterventies is niet bekend of ze in de praktijk echt werken. Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit heeft het Centrum Gezond Leven van het RIVM, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), een erkenningsysteem opgezet.
Een onafhankelijke commissie beoordeelt de interventies en stelt vast of ze effectief zijn en zo ja in welke mate. Ook kijken professionals uit de praktijk of een interventie zo goed is beschreven dat een collega hem ook uit kan voeren.

Het RIVM maakt de kwaliteit van interventies inzichtelijk in een interventiedatabase, de zogheten I-database.

Voor meer informatie over leefstijlinterventies kunt u kijken op Loketgezondleven.nl

Home / Onderwerpen / L / Leefstijlinterventies webpagina

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu