Life Cycle Assessment (LCA)

De milieugerichte LevensCyclus Analyse (LCA) is een belangrijk instrument voor de overheid om het milieubeleid vorm te geven; voor de wetenschap om het milieubeleid te onderbouwen en voor het bedrijfsleven om het milieubeleid uit te voeren.

vlinder

Duurzame ontwikkeling

Milieukeur, Ecolabel, Europese regelgeving... Allemaal beleidsinstrumenten om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Zonder LCA zouden ze haast ondenkbaar zijn. Maar wie te maken heeft met de uitvoering loopt al gauw tegen vragen aan. Vragen over de invulling, over beschikbare studies, methoden en software, of over instanties, organisaties, contacten.

Home / Onderwerpen / L / Life Cycle Assessment (LCA)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu