M

 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  Gemeenten, provincies en de rijksoverheid staan voor de taak om de overgang naar een duurzame, circulaire en biobased economie te ondersteunen. Het is belangrijk dat zij zelf het goede voorbeeld geven door maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt het RIVM hierbij door te helpen bij het meten wat het effect is van MVI. Hierin werkt het RIVM nauw samen met inkopers, contractmanagers en PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

 • Malaria

  Malaria is een ziekte die wordt veroorzaakt door parasieten. Deze kunnen het lichaam binnenkomen tijdens een muggenbeet. Malaria veroorzaakt koorts, hoofdpijn, koude rillingen en spierpijn. Malaria komt regelmatig voor in Nederland. Het gaat dan om mensen die de ziekte in (sub)tropen hebben opgelopen.

 • Mazelen

  Mazelen (morbilli) is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar.

 • Medische hulpmiddelen

  Medische hulpmiddelen zijn producten die vallen onder de Wet op de medische hulpmiddelen. In de praktijk komt dat neer op alle apparatuur, software en gebruiksartikelen in de zorg met de uitzondering van geneesmiddelen. Het RIVM voert laboratorium en bureauonderzoek, zoals literatuuronderzoek en beoordelingen van dossiers, uit aan medische hulpmiddelen. Dit onderzoek vindt vaak plaats na een incident met een medisch hulpmiddel of naar aanleiding van signalen uit het veld. De veiligheid van de patiënt is daarbij het uitgangspunt.

 • Medische Stralingstoepassingen

  Dit onderwerp gaat over de stralingsdosis die patiënten in Nederland krijgen bij medische handelingen en was voorheen bekend als het Informatiesysteem Medische Stralingstoepassingen (IMS). Doelgroep voor de hier gepresenteerde informatie zijn o.a. professionals in de gezondheidszorg. De data worden bijgehouden in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • Meetnetten

  Met een aantal meetnetten en meetprogramma's bewaakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de milieukwaliteit en de voortgang van het milieubeleid in Nederland. Daartoe zijn in heel Nederland meetpunten en meetstations ingericht voor de verschillende milieucompartimenten zoals lucht, bodem en water.

 • Meldingsplicht infectieziekten

  De meldingsplicht kan verspreiding van infectieziekten helpen voorkomen. De meldingsplicht is geregeld in de Wet publieke gezondheid.

 • Meldpunt Bijwerkingen Implantaten

  Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat om medische of cosmetische redenen in het lichaam wordt geplaatst. Er bestaan veel verschillende implantaten, bijvoorbeeld hartkleppen, heup- en borstimplantaten. Een implantaat kan onvoorziene en ongewenste bijwerkingen veroorzaken. Deze kunnen aan het implantaat zelf liggen of aan de toepassing ervan. Het is belangrijk dat mogelijke bijwerkingen worden gemeld, zodat problemen met een specifiek implantaat snel gesignaleerd kunnen worden.

 • Meningokokken

  Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De infectie geeft een ernstig ziektebeeld zoals hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging, die zich snel kan ontwikkelen tot een shock waar veel mensen aan overlijden. Er zijn verschillende typen meningokokken. In Nederland worden mensen vooral ziek van de serogroepen B, C, W en Y. Vaccinatie tegen meningokokkenziekte serogroep C is in Nederland sinds 2002 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 14 maanden.

 • MERS-coronavirus

  Het ‘Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus’ (MERS-CoV) is een vrij nieuw type coronavirus dat in september 2012 werd ontdekt. Het virus kan ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken, vooral bij mensen met andere gezondheidsproblemen. Het virus dankt zijn naam aan de regio waar het voor het eerst is opgedoken en waar de meeste gevallen vandaan komen, het Midden-Oosten.

 • Microplastics

  Kleine stukjes kunststof kunnen grote gevolgen hebben voor het ecosysteem. Ze zijn slecht oplosbaar in water en niet afbreekbaar. Microplastics uit verzorgingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en andere producten kunnen via het riool in zee terechtkomen. Ook ontstaan microplastics in zee doordat grotere stukken plastic uiteen vallen. Het RIVM ondersteunt beleidsmakers bij de aanpak van dit probleem.

 • Milieugezondheidsrisico's

  Het RIVM ontwikkelt de MGR (Milieu-GezondheidsRisico); een scoringsinstrument dat risico’s van diverse lokale omgevingsfactoren voor milieu en gezondheid in dezelfde eenheid kan uitdrukken.

 • Milieuongevallen 18 maart 2011
 • Modellering van Infectieziekten

  Onderzoek in de projectgroep Modellering van Infectieziekten beantwoordt vragen met een duidelijke beleidsrelevantie. We schatten bijvoorbeeld de beschermingsgraad van de algemene bevolking tegen ziektes waartegen inenting mogelijk is, en analyseren scenarios om het nationaal pandemisch plan te ondersteunen. De resultaten van ons werk gaan naar de beleidsmakers bij de ministeries, en naar de Gezondheidsraad.

 • Monitoring NSL

  Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is door het voormalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit opgezet.

 • Monitoring sterftecijfers Nederland

  Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS. Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen. In het verleden zijn er pieken in de totale sterfte te zien bij koude- en hittegolven en bij uitbraken van infectieziekten, zoals griep.

 • MRSA

  Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) staat bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat hij, vooral in ziekenhuizen, epidemieën veroorzaakt. De bacterie is ongevoelig (resistent) voor behandeling met meticilline en veel andere antibiotica.

 • Muggen

  In Nederland komt een dertigtal soorten steekmuggen voor. Alle steekmuggen zuigen bloed. Sommigen kunnen daarbij ziektekiemen oppikken en bij de daaropvolgende steken overbrengen. Sinds de uitroeiing van malaria in de jaren 60, komen er geen ziekten meer voor die binnen Nederland zijn overgebracht door muggen.

 • Mycoplasma pneumoniae-infectie

  De infectie veroorzaakt meestal een mild, griepachtig ziektebeeld, waarbij (niet-productief) hoesten en malaise op de voorgrond staan, in mindere mate koorts, hoofdpijn en spierpijn.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu