MRSA en zwangerschap

Zwangere vrouwVerwekker: Meticillineresistente Staphylococcus aureus
Transmissieroute: (in)direct contact en aerogeen
Incubatietijd: 4-10 dagen
Symptomen: krentenbaard, furunkel en karbunkel, wondinfectie, mastitis puerperalis, abcessen, invasieve infecties
Besmettelijke periode: zolang huidlaesies aanwezig zijn of dragerschap bestaat

Risico's

Er zijn geen risico's voor zwangeren, het ongeboren kind of de pasgeborene.

Naar de brochure over zwangerschap en infecties 

Professionals


Mag een MRSA-positieve verloskundige werken?

Er is geen richtlijn die specifiek ingaat op deze situatie. Als een verloskundige wat transmissierisico betreft gelijk wordt gesteld met een medewerker in de thuiszorg, geldt dat zij niet mag werken. Als de verloskundige huidafwijkingen heeft mag zij geen directe zorg- of behandelcontacten met cliënten hebben totdat 3 sets controlekweken na dragerschapbehandeling negatief zijn. Als er geen huidafwijkingen zijn mag in de 2 dagen na het starten van dragerschapbehandeling geen directe zorg- of behandelcontacten met cliënten plaatsvinden. Afhankelijk van de uitslag van de controlekweken kan het werk worden voortgezet of moet het weer worden onderbroken.

Als de bevalling (poliklinisch) in het ziekenhuis plaatsvindt zal de verloskundige zich moeten confirmeren aan het vigerende ziekenhuisbeleid. Ten aanzien van MRSA zijn de maatregelen die hier genomen worden zeer strikt. Een medewerker uit categorie 1 mag geen patiëntencontact hebben en de verloskundge zal in het zieknhuis dus niet kunnen werken.
bron: WIP richtlijnen

Een zwangere heeft een MRSA-positief gezinslid. Wat is het beleid?

Er is een risico op transmissie van MRSA naar huisgenoten. Enkele onderzoeken laten echter zeer wisselende transmissierisico’s zien (0- 53 %).
Bij een bezoek aan de verloskundige, huisarts of andere zorgverlener buiten het ziekenhuis zijn geen extra maatregelen noodzakelijk, maar moet het MRSA-positieve gezinslid wel gemeld worden. Bij poliklinisch bezoek aan het ziekenhuis of opname moet dit gemeld worden en moeten vervolgens maatregelen worden genomen volgens het protocol van de instelling.
bron: LCI richtlijn

Mag een MRSA-positieve moeder borstvoeding geven?

Ja dit mag. In de richtlijnen staat dit niet expliciet genoemd, maar er is voor de pasgeborenen geen gevaar, alleen ongemak bij eventuele noodzaak tot dragerschapbehandeling of bezoek aan het ziekenhuis.

Zijn er maatregelen nodig bij een MRSA-positieve moeder i.v.m. een eventuele ziekenhuisbevalling?

Indien de cliënt door omstandigheden of op eigen verzoek poliklinisch of in het ziekenhuis gaat bevallen dan gelden de gewone ziekenhuisadviezen. De patiënt behorende tot categorie 1 zal in strikte isolatie worden opgenomen en het personeel draagt beschermende kleding, een neus-mondmasker en handschoenen. Tijdens een poliklinische bevalling zal het niet mogelijk zijn om gebruik te maken van een isolatiekamer en dit is ook niet nodig. Wel wordt de kamer na vertrek van de patiënt gereinigd en vindt einddesinfectie plaats. Bij een patiënt behorend tot categorie 2 is het afhankelijk van de uitslag van eerder afgenomen kweken of de patiënt in strikte isolatie wordt opgenomen of niet.
bron: WIP richtlijnen

Welke hygiënemaatregelen zijn nodig in een verloskundigenpraktijk als er een zwangere MRSA-positief is?

De normale standaardvoorzorgsmaatregelen zijn in de eerstelijnsverloskundigenpraktijk voldoende.
bron: WIP richtlijnen en KNOV standaard

Naar de LCI-richtlijn Staphylococcus aureus-infecties inclusief MRSA

Andere informatiebronnen

Home / Onderwerpen / M / MRSA / MRSA en zwangerschap

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu